GEMASKINER / OPSLAGSVÆRKER

Søgeredskaber

OLDTIDEN

Generelt om oldtiden

Oldtidens Egypten

Etruskerne

Oldtidens Grækenland

Romerriget – republik og kejsertid

Danmark i Oldtiden

Vikingetiden

MIDDELALDER

Europæisk middelalder (500 – 1450)

Dansk middelalder (1050-1450)

RENÆSSANCE- OG ENEVÆLDENS TID (1450-1750)

Renæssancen

Opdagelsesrejsende

Reformationen

REVOLUTIONERNES TID (1750-1918)

Den industrielle revolution i England

Den franske revolution 1789

Den amerikanske borgerkrig, 1861-65

Det tyske kejserrige (1871-1918)

Mexico

1. Verdenskrig (1914-18)

 

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE (1918-2000)

Generelt

Internationale organisationer

2. Verdenskrig (1939-45)

Den kolde krig

Menneskerettigheder

Vietnamkrigen

Golfkrigen

Afrika

Australien

Balkan

Cuba

Danmark 1918 - 1945

Irland

Italien

Indien

Japan

Kina

Latinamerika

Mellemøsten

Rusland/Sovjetunionen

Rwanda

Spanien

Sydafrika

Tjekkiet/Slokakiet

Tyskland 1918-45: Nazismen og Holocaust

USA

Vietnam

Vesttyskland (BRD) 1949-90

Østtyskland (DDR) 1949-90

 

 

HISTORIE SØGEMASKINER / OPSLAGSVÆRKER

Søgeredskaber
 

About.com

Dette er en amerikansk emnevejviser, der er opdelt i omkring 700 guider til forskellige emner. Historie findes under Humanities og består af 10 guider, der hver dækker brede emneområder, fx. Oldtiden, middelalderen etc.

Folkebibliotekernes netguide

Denne vejviser et dansk alternativ og rummer ca. 3000 links, heraf ca. 150 inden for historie.

Siden Saxo - Links
Tidsskriftet Siden Saxo har samlet en fin oversigt over historiske links med følgende inddeling: Vikingetid, Middelalder, Nyere tid, Besættelsen, Generelt, Museer, Arkiver, Foreninger, Tidsskrifter mv.

BBC Online Webguide: History
BBC's glimrende guide til gode historiesteder på WWW. Hvert link er udførligt beskrevet med bogkort.

Encyclopaedia Britannica
Den elektroniske udgave af det trykte leksikon på 32 bind. Artiklerne er forsynet med hypertekstlinks og henvisninger til relevante internetsteder.

 

 

OLDTIDEN

Generelt om oldtiden
 

Ancient World

Engelsk samling af links vedrørende Antikken.

Exploring Ancient World Cultures
God introduktion til oldtiden og med mange flotte billeder

Images of ancient Greece and Rome
Engelsk webside med mange flotte billeder fra antikkens Grækenland og Rom.

Exploring Ancient World Cultures
Amerikansk universitets side om Oldtiden

Internet Classics Archive
Engelsk kildesamling af hovedsageligt græske og romerske.

Internet Ancient History Sourcebook
Materialesamling om oldtidens historie

Lascauxhulen i Sydfrankrig
Fransk webide om de forhistoriske huler i Lascaux fra ca. 15.000 fvt. Indeholder mange billeder og tekst (skrevet på både engelsk og fransk).

 

Oldtidens Egypten
 

Oldtidens Egypten
Ægyptologen Elin Rasmussens hjemmeside om det gamle Egypten.

Egypiske grave og templer
Amerikansk webside med introduktion til templer og grave i oldtidens Egypten.

 

Etruskerne
Etruscan Internet Resources
Engelsk samling af gode links om etruskisk sprog, historie, kunst og arkitektur.

Etruskerne
En god introduktion til etruskerne, deres kultur og historie. Gode billeder.

 

Oldtidens Grækenland
 

Cultural Map of Hellas
Engelsk webside med billeder af forskellige akæologiske sites fra Antikkens Grækenland

Oldtidens Athen
Fotoarkiv med billeder fra det antikke Athen.

Græsk mytologi
Dansk hjemmeside om græsk mytologi lavet af tre danske gymnasieelever.

Antikkens olypiske lege
Engelsk webside om de tidlige olympiske lege frem til 276 evt.

Guder og helte. Europa på Odysseus' tid.
Nationalmuseets hjemmeside i tilknytning til særudstillingen "Guder og helte".

Antikkens medicin
Engelsk webside om medicin i Oldtidens Grækenland og i Romerriget.

The ancient greek world

Overblik over den græske oldtids historie og kultur fra den mykenske til den hellenistiske periode.

Exploring Ancient World Cultures
Amerikansk universitets side om Oldtiden

Internet Classics Archive
Engelsk kildesamling af hovedsageligt græske og romerske.

Uddannelse i Sparta

Engelsk webside med mange links til antikkens Grækenland og artikel om uddannelse i Sparta.

Kvinder og kønsroller i Grækenland
Engelsk websted med artikler, kilder og billeder om kvinder og kønsroller i antikkens verden.

Kvindeliv i antikken
Engelsk samling af tekster om kvinder i antikkens Grækenland og Rom

Den Peloponnesiske Krig
Webside om Den Peloponnesiske Krig.

Perseus Project
Elektronisk bibliotek og museum til studiet af oldtidens Grækenland og Rom. Indeholder artikler, kort, billeder og opslagsværk.

 

 

Romerriget – republik og kejsertid
 

Romerriget i billeder
Omfattende billedsamling fra antikkens Romerrige.

Historical maps of Europe from AD 1 to AD 1300
Gode, detaljerede kort over Europa i Romertiden og den tidlige middelalder.

Pompeii
God hjemmeside om Pompeii, der i 79 evt. blev begravet i vulkanaske efter Vesuv’s udbrud.

Opslagsværk om Pompeii

Omfattende opslagsværk om Pompeii, der i 79 evt. blev begravet i vulkanaske efter Vesuvs udbrud.

Romerske kejsere
Engelsk internet-leksikon over de romerske kejsere, skrevet af historikere.

The Christian Catacombs of Rome
Engelsk hjemmeside om kristenforfølgelse i antikkens Rom.

Ostia, Roms havneby
Engelsk webside om Roms havneby Ostia med byplaner, billeder etc.

Kvinder og kønsroller i Romerriget
Engelsk websted med artikler, kilder og billeder om kvinder og kønsroller i antikkens verden.

Exploring Ancient World Cultures
Amerikansk universitets side om Oldtiden

Internet Classics Archive
Engelsk kildesamling af hovedsageligt græske og romerske.

Roman Military Sites
Engelsk webside om den romerske hær

Forum Romanums historie
Webside om Roms politiske centrum fra kongetiden til Romerrigets undergang.

Antikkens medicin
Engelsk webside om medicin i Oldtidens Grækenland og i Romerriget.

Mordet på Julius Cæsar

Engelsk hjemmeside med mange links til antikkens rom og artikel om mordet på Cæsar.

Perseus Project
Elektronisk bibliotek og museum til studiet af oldtidens Grækenland og Rom. Indeholder artikler, kort, billeder og opslagsværk.

Romersk kunst
Engelsk samling af foto af monumenter fra kejser Augustus’ Rom.

Roms katakomber
Samling af kilder og artikler om Roms underjordiske gravkamre.

Handel i Romerriget
Webside om handlen i Romerriget. Indeholder blandt andet Kort over de vigtigste handelsvarer og handelsveje i det romerske imperium.

Romerske gladiatorer
Engelsk artikel om romerske gladiatorer. God litteraturliste om emnet.

 

Danmark i Oldtiden
Guder og grave. Dansk bronzealder
Udstilling og oplysninger om Danmarks Bronzealder fra Nationalmuseet.

 

Vikingetiden
Jellingstenen
Gennemgang af Jellingstenen.

Danske runer
Norsk hjemmeside om runernes udvikling.

Vikings: The North Atlantic Saga
Engelsk webside om vikingernes rejse til Amerika.

Medieval Scandinavia and Anglo-Saxon Britain
Engelsk webside om vikingetidens Skandinavien og England. Gode links.

The World of the Vikings
Vikingecenteret i Yorks webside om vikingetiden.

The Viking Network Web
Norsk webside om vikingetiden.

Viking Heritage
Engelsk vikinge projekst, der henviser til relevant materiale om vikingetiden på nettet.

Slaget ved Hastings, 1066
Engelsk webside om det berømte slag og erobringen af England.

The World of the Vikings
En god engelsk guide vikingetidens historie. Gode links samt referencer samt til museer, forskningsprojekter og rekonstruktioner. 

Medieval Scandinavia

Norsk hjemmeside om nordisk middelalder, der også indeholder mange sider om Vikingetiden.

The Viking Home Page
Engelsk websted der består af en stor samling links til vikingetidens historie, religion og litteratur.

"The Vikings and Money in England"

Artikel skrevet af historikeren Roy Davies.

"The Viking Longship"
Artkel af arkæolog John R. Hale om vikingetidens langskibe.

 

MIDDELALDER

Europæisk middelalder (500 – 1450)
Middle Ages
Flot engelsk webside, der giver en god introduktion til især engelsk middelalder.

Middelalderens England
Engelsk webside med artikler og kilder om engelsk middellader.

Medieval Europe
Engelsk webside, der giver en god introduktion til europæisk middelalder. Indeholder kildemateriale og illustrationer.

Ridderliv
Engelsk webside, der indeholder Jean Froissarts (ca. 1333 - ca. 1410) krønike, der er en central kilde til senmiddelalderens riddervæsen.

Den kristne kirke

Opslagsværk om den kristne kirke med dokumenter, artikler og billeder.

Slaget ved Hastings, 1066
Engelsk webside om det berømte slag og erobringen af England.

Kilder om middelalderen på internettet
Omfattende engelsk samling af middelalderkilder, der er opdelt i forskellige kategorier.

The Middle Ages
Engelsk webside om middelalderen.

Omfattende materiale om middelalderen opdelt i underemner: Feudalt liv, religion, huse, beklædning, sundhed, kunst og kultur, byliv og ressourcer.

The Labyrinth
Engelsk webside over europæisk middelalder.

Musik i middelalderen
Engelsk webside med eksempler på musik fra middelalderen og renæssancen

Islam
Særdeles god introduktion til den antikke islamiske verden med mange flotte billeder og originale tekster.

Castle Lerning Center

Engelsk webside om indretningen af de engelsk middelalderborge.

Livet i middelalderen
Engelsk artikel om dagliglivet i middelalderens fæstningsværker. Artiklen er forsynet med fotos fra middelalderborge i Wales. Teksten bygger på Joseph and Frances Gies: Life in a Medieval Castle, 1974.

Middelalderbyen
Engelsk webside om engelske middelalderbyers historie.

Robin Hood
Engelsk webside fra The Robin Hood Project, der er en database med tekster om og billeder af Robin Hood.

Feudalisme

Fremragende engelsksproget websted - anbefalet af to studerende tilknyttet Colorado Tutors

 

 

Dansk middelalder (1050-1450)
Korstogene
Dansk webside med korstogene og blandt andet illustrationer og kort.

Kalmarunionen og Margrethes statskup
Dansk webside der handler om Kalmarunionen og Margrethe d. I.

Middelaldercentret
Webside for Middelaldercenteret, der præsenterer centerets aktiviteter.

Kalkmalerier i danske kirker
Dansk database med kalkmalerier fra danske middelalderkirker.

Krøniken om gråbrødrene
Dansk webside om munkeordenen Gråbrødrenes skæbne under reformationen

Malmøbogen

Webside med Peder Laurentsens Malmøbogen fra 1530 udgivet af Ricardt Riis i en lettere sproglig redigeret version.

 

RENÆSSANCE- OG ENEVÆLDENS TID (1450-1750)

Renæssancen
Internet Kildesamling
Engelsk kildesamling og links til historien fra renæssancen til i dag.

Musik i renæssancen
Engelsk webside med eksempler på musik fra middelalderen og renæssancen

Internet kildesamling indtil 1750

Samling af dokumenter om renæssancen og enevælden

Renæssancetiden
Engelsk webside, der belyser renæssancetiden mht. handel, arkitektur og bykultur fx Firence.

Renaissance
Engelsk introduktion til renæssancens økonomi, kunst, arkitektur og tænkning. Der findes et afsnit særligt om Firenze.

The Civilization of the Renaissance in Italy
Internet udgave af Jacob Burkhardts klassiske værk om renæssancens kultur i Italien. 

Studietur til Firenze
Turistguide til Firenze med oversigter over byens historie, kunst og arkitektur.

 

Opdagelsesrejsende
Columbus og opdagelserne
Engelsk webside med artikler om Columbus’ opdagelse af Amerika.

An Ongoing Voyage

Amerikansk webside om mødet mellem europæerne og den oprindelige syd- og mellemamerikanske befolkning.

Mayflower Web Page
Amerikansk webside om "pilgrimsfædrene", der 1620 sejlede fra Plymouth til Massachusetts om bord på Mayflower. Siden indeholder passagerlister, rejsebeskrivelser, dagbøger og breve fra de første år i New England. 

 

Reformationen
Martin Luther og reformationen
Tysk database om Martin Luther (1483-1546) og den tyske reformation.

Reformationen
Amerikansk universitets webside der indeholder en stor samling links til reformationen. Indeholder desuden et billedarkiv.

 

REVOLUTIONERNES TID (1750-1918)

Den industrielle revolution i England
Den industrielle revolution (1884)
Arnold Toynbees (1852-1883) klassiske forelæsninger om den industrielle revolution i England som elektronisk tekst.

Levevilkår for de engelske arbejdere
Kilder fra en parlamentarisk undersøgelse 1832 om arbejdsforholdene i den engelske tekstilindustri.

Victoriatidens England
Victorian Web er en engelsk webside om Victoriatidens England med mange gode artikler.

 

Den franske revolution 1789
Den Franske Revolution
Engelsk webside med links og materiale om den franske revolution samlet af engelsk historiker.

 

 

Den amerikanske borgerkrig, 1861-65
Fort Sumter-affæren
Engelsk samling af materiale om Fort Sumter-affæren, der begyndte den amerikanske borgerkrig.

Den amerikanske borgerkrig
Amerikansk universitetshjemmeside om den amerikanske borgerkrig, bl.a. gode links.

Billedsamlinger fra tiden omkring borgerkrigen:

American West Images

America’s First Look into the Camera

Images of the Civil War

The National Portrait Gallery

Selected Civil War Photographs

 

Det tyske kejserrige (1871-1918)
LeMO: Lebendiges virtuelles Museum Online
Tysk hjemmeside om Tysklands historie fra kejsertiden til 2000 i tekst, billeder, lyd og film.

 

Mexico
Mexico: Fra imperium til revolution
Engelsk webside med foto fra Mexico fra 1857 til 1896.

Mexicos historie
Generelt indeks til mexicansk kultur, historie og samfund.

 

1. Verdenskrig (1914-18)
 

Internet historie om 1. Verdenskrig
Særdeles omfattende og velorganiseret webside med tekst, fotos, kort og multimediefunktioner.

Den Store Krig
Engelsk webside med kronologisk oversigt over krigen, samtidige forfatteres digte om krigen og en samling af relevante links om Den store Krig.

Første Verdenskrig på internettet
En omfattende engelsk samling af materiale om 1. Verdenskrig.

Første verdenskrig
Meget omfattende engelsk hjemmeside med links til talrige andre hjemmesider om 1. Verdenskrig.

Trenches on the Web Library
En meget omfattende samling af materiale om Første Verdenskrig, herunder gode billeder og kort.

Imperial War Museum
Den officielle hjemmeside for Imperial War Museum i London.

The Aerodrome
Engelsk webside med oplysninger om piloter og flyvemaskiner under første verdenskrig.

The First World War

Engelsk webside, der fokuserer på Englands deltagelse i 1. verdenskrig.

Plakater fra krigen
Udover en samling af franske plakater fra krigen dækker websiden også krigens begivenheder og konsekvenser.

Versaillestraktaten
Amerikansk universitets webside, der indeholder Versaillestraktatens samtlige 440 artikler plus kort, fotos og karikaturtegninger.

Kildesamling om 1. Verdenskrig
Omfattende database for kilder om krigen

 

 

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE (1918-2000)

Generelt
Internet Kildesamling
Engelsk kildesamling og links til historien fra renæssancen til i dag.

20th Century Documents
Amerikansk universitets webside med elektroniske dokumenter til det 20. århundredes verdenshistorie.  

Historical Atlas of the Twentieth Century
Fremragende kort, statistik og grafer til det 20. århundredes historie.

Lydoptagelser
Lydoptagelser af berømte taler af bl.a Roosevelt, Truman, Martin Luther King, Nixon, John F. Kennedy m.fl.

 

Internationale organisationer
FN (United Nations)
FNs officielle hjemmeside. Oversigter, links, tekster og multimedier.

FNs informationskontor for de nordiske lande
Hjemmesiden har en sektion for hvert af de nordiske sprog og kan tillige søges på engelsk.

NATO
NATOs officielle hjemmeside

 

 

2. Verdenskrig (1939-45)
Overblik

Britannica’s online side over anbefaleseværdige sider om 2. verdenskrig

Tidslinie over 2. Verdenskrig

Vinterkrigen 1939-40
Engelsk privat hjemmeside om vinterkrigen mellem Finland og Sovjetunionen i 1939-40.

Dagbog fra Østfronteniary of Otto Willnauer
Foto-dagbog fra den tyske soldat Otto Willnauer på Østfronten.

Breve til og fra Fronten
Amerikansk webside, der indeholder breve til og fra fronten fra en amerikanske soldat under 2. verdenskrig

D-dag og landgangen i Normandiet 1944
Britannica’s online side om de allieredes landgang i Normandiet, juni 1944. Hundredvis af artikler, film, fotos og radioudsendelser. Fremragende samling af kilder.

Imperial War Museum
Den officielle hjemmeside for Imperial War Museum i London.

Manhattan Project
"The Manhattan Project" var USA’s kodenavn for planerne om at fremstille atombomben.

Trumans beslutning om Atombomberne over Japan, 1945
Kilder til belysning af præsident Trumans beslutning om at kaste atombomber over japanske byer.

Kilder om Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki
Amerikansk kildesamling om USA’s beslutning om at kaste to atombomber over Hiroshima og Nagasaki.

 

Den kolde krig
Missilkrisen på Cuba, oktober 1962
Særdeles omfattende materiale om "Cuba-krisen" i 1962 støttet af dokumenter, taler og breve. Fotos og biografier.

The National Security Archive
Amerikansk sikkerhedspolitis arkiv om specielt den udenrigspolitiske situation efter 1945, fx Missilkrisen på Cuba 1962, foråret i Prag 1968, Chile 1973.

Opbrud i Europa
Tv- og radioklip fra de bevægede dage i efteråret 1989, hvor muren og kommunismen faldt

Links om den kolde krig
Mange gode henvisninger til oversigter og kilder, herunder billeder, lyd og film.

CNN Perspectives Series: Cold War
Indeholder materialer om enkeltepisoder under Den Kolde Krig (f.eks. Berlinblokaden, opsendelsen af Sputnik, Marshall-hjælpen, Korea-krigen)

The Harvard Project on Cold War Studies
Amerikansk webside, der indeholder originale dokumenter, fotografier, film (bl.a. om atombombeforsøgene) og links.

A-Bomb WWW Museum
Hjemmeside om atombomben over Hiroshima og dens konsekvenser også for efterfølgende generationer. Emnet belyses bl.a. gennem øjenvidneskildringer og gode fotografier.

50-års jubilæum for Marshall-planen 1947

Udstilling (Library of Congress Exhibition) med billeder og materiale om Marshall-hjælpen.

Invasionen i Svinebugten
Webside over amerikanernes mislykkede invasion i Svinebugten. Siden er lavet af amerikansk historiestuderende og der er links til andre internetsteder om emnet.

Cubakrisen: 14 Days in October: The Cuban Missile Crisis
Amerikansk beretning om Cuba-Missilkrisen 1962.

Cuba-Missil krisen 1962

National Security Archive’s webside, der giver en god introduktion med en detaljeret kronologisk oversigt af begivenhedsforløbet.

 

Menneskerettigheder
Internationale organisationer, der arbejder med menneskerettigheder:

Amnesty International

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Røde Kors

Dansk Center for Menneskerettigheder

Human Rights Information - Links til menneskerettighedssider.

Human Rights Watch

US Department of State. Country Reports on Human Rights Practices
Det amerikanske udenrigsministeriums rapporter om menneskerettighedernes overholdelse rundt om i verden.

Znet Global Watch 

 

Vietnamkrigen
My Lai Courts Martial
Amerikansk webside om My Lai-massakren i 1968.

"Echoes Of My Lai", 16. marts 1998 vol. 151 nr. 10. (Time.com)
Artikel af journalisten Tim Larimer der i 1998 besøgte den vietnamesiske landsby My Lai og taler med de overlevende og deres børn.

Vietnam War Internet Project
Amerikansk webside om krigen med en omfattende samling artikler og links.

Martin Luther King: Beyond Vietnam - 4. april 1967.

Tale af Martin Luther King Jr.

30. april - 25 året for afslutningen på Vietnam krigen blev fejret med en stor parade i Ho Chi Minh byen (Saigon) foran Saigons gamle præsidentpalads.

Danske bøger, se vores litteraturliste * Bog af Peter Frederiksen: Vietnam – fra drage til tiger.

Litteraturliste og links Vietnam-krigen (da/eng),  for gymnasium og HF (Ph.D. stipendiat Jens Chr. Kildemoes Hansen).

Læs om DR2's engelsk dokumentarserie "Vietnam-krigen - USA's vej til helvede" (sendt 30. april, 7. og 14. maj).

Læs om DR2 temalørdag om Vietnam, reportage af journalisten Jens Nauntofte samt filmen "Richaw", samt uddrag af Nauntofte's bog "Gul stjerne over Vietnam: Billeder fra Saigons befrielse. Marts April Maj 1975".

Vietnamkrigen - oversigtsartikle : Bragt i Vietnam ajour nr. 1 2000 (udskrift fylder 6 sider). Artiklen er redigeret af DVF og indgår i leksikon fra forlaget Solidaritet  

Vietnam-krigen - USA's historiske nederlag : Længere artikel fra 1985 (skrevet til 10 års dagen) af Inger V. Johansen og bragt i "Vietnam"-bladet nr. 1 1985. (udskrift fylder 12 sider)

Svensk: Kronologi fra 1961 til 1975  

The Vietnam War Museum on the Internet og deres link-side

Oversigt over Vietnam Veteran Homepages

CNN: Vietnam - Echoes of War

The Victory of Peace in Vietnam This website commemorating the 25th anniversary of the end of the Vietnam War includes a section on news, a photo gallery and links to various historical documents.

The New York Times.Learning.Network The Fall of Saigon 1973-75

Vietnam conflict remembered This BBC picture gallery consists of several images of the preparations underway in Vietnam to mark the communist victory against the Americans 25 years ago

Recalling the Vietnam War. Interviews with decision makers and commentators on the legacy of the Vietnam War, from University of California at Berkeley.

From The Vietnam War Internet Project Images, documents and oral histories from the Vietnam War. * Vietnam War Internet Project

From the Associated Press Fall of Saigon: 25 Years Later, includes an analysis, photos, video and a timeline.

NBC's Coverage of the 25th Anniversary of the Fall of Saigon and the End of the Vietnam War

Vietnam: 25 Years Later This special report on Salon.com includes audio and video clips, articles and interviews.

Bog om amerikanske soldaters oplevelser i Vietnam "What Are They Going To Do, Send Me To Vietnam?"

USA Committee on Veterans' Affairs Web Site, The Vietnam War

From The Virtual Wall A virtual representation of the Vietnam Veterans' Memorial in Washington, D.C.

Vietnam, Echoes from the Wall: interaktiv undervisning om Vietnam-krigen fra USA

Pete Peterson, Assignment Hanoi - USAs ambassadør i TV-udsendelse 6/9/1999 i USA.

Vietnam Online accompany Vietnam: A Television History, book: Vietnam: A History by Stanley Karnow.

Samling om krigen VietnamCenter, Texas Tech University, tidsskrift om udviklingen i dag Indochina Chronology

The Wars for Vietnam 1945-75, Vassar College USA, fra professor Rober Brigham. Oversigtsartikle om krigen, fotos og originale dokumenter, samt over 50 links.

Vietnam War (1961-1975) fra Canadian Forces College imponerende samling links

PeaceTrees Vietnam clearing landmines and helping children in Quang Tri Province

Vietnam War History Research Files, USA * The Vietnam War Resource Guide (veteraner), USA.

Vietnam Veterans Homepage * Vietnam Veterans Against the War

Bibliograhy on Vietnam War af Edwin Moise fra Clemson Universitetet i South Carolina, USA.

 

Golfkrigen
The Gulf War

BBC’s webside om Golfkrigen

Spying on Saddam
Engelsk webside om våbeninspektørernes kontrol af Iraks kemiske, biologiske og atomare våben efter Golfkrigen. Materialet er lagt på nettet i forbindelse med TV-udsendelsen Spying on Saddam, der blev vist første gang i USA den 27. april 1999.

 

 

Afrika
Internet African History Sourcebook
Engelsk webside med kilder om Afrikas historie fra oldtiden til nutiden.

Links om Afrika
Omfattende samling af links vedrørende Afrikas historie, samfundsforhold, politiske forhold, erhvervsliv og kunst.

DR Online: Afrika
Et omfattende materiale, tekster, billeder, lyd og film om Afrika.

Se også under "Rwanda".

 

Australien
Australiens historie
En oversigt over Australiens historie udarbejdet af den australske ambassade i Washington. I 8 afsnit berettes om landets historie, også før 1788 (aborigines).

 

Balkan
Balkan - Albanien og Kosova
Dansk privat hjemmeside udarbejdet af kultursociolog, om udviklingen i Kosova og Albanien. Opdateres med nyhedsartikler hver uge.

Kosova
Webside med daglige nyheder fra de serbiske medier, også oppositionelle. Fyldigt baggrundsstof om Kosovos historie samt links til andre relevante sites.

Serbisk informationsservice
Den officielle serbiske opfattelse af den historiske baggrund for krigen i Kosovo.

Det Internationale forbrydertribunal for ex-Jugoslavien
Pressemeddelelser og referater fra retsmøderne.

Folkedrabet i Srebrenica, 1995
I juli 1995 udførte bosnisk-serbiske soldater folkedrabet på den muslimske befolkning i Srebrenica og mere end 7.000 drenge og mænd blev dræbt. Websiden bygger på en dokumentarfilm.

Radovan Karadzic
Webside bag dokumentarfilm om Radovan Karadzic og den serbisk-bosniske konflikt.

 

Cuba
Invasionen i Svinebugten
Webside over amerikanernes mislykkede invasion i Svinebugten. Siden er lavet af amerikansk historiestuderende og der er links til andre internetsteder om emnet.

Cubakrisen: 14 Days in October: The Cuban Missile Crisis
Amerikansk beretning om Cuba-Missilkrisen 1962.

Cuba-Missil krisen 1962

National Security Archive’s webside, der giver en god introduktion med en detaljeret kronologisk oversigt af begivenhedsforløbet.

 

Danmark 1918 - 1945
Sønderjyllands genforening i 1920
Webside fra Deutsches Historisches Museum med en dansksproget side om genforeningen 1920.

Redningen af de danske jøder i 1943
Engelsk side, der indeholder tekst og billeder om redningen af de danske jøder i oktober 1943.

Historisk Samling fra Besættelsestiden
Omfattende dansk samling af dokumenter fra besættelsestiden.

Århus under besættelsen
Privat dansk samling om Århus (og det øvrige Danmark) under besættelsen 1940-45.

Stockholmarkivet
Dansk samling af efterretningsrapporter om de tyske befæstningsanlæg på Lolland og Falster 1940-45.

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945
Danske hjemmeside med alfabetisk bibliografi over de illegale blade under besættelsen.

Folketinget
Folketingets hjemmeside. Der er links til de enkelte ministeriers hjemmesider. 

Grundloven

Grundlovens on-line version.

Plads til alle
Webstedet er opbygget i tilknytning til dokumentarfilmserien i otte afsnit om arbejderbevægelsens historie.

"Kan lægeløftet gradbøjes? Dødsfald blandt og lægehjælp til de tyske flygtninge i Danmark 1945" af Kirsten Lylloff (1999), Historisk Tidsskrift.

 

Irland
Behind the Mask: The IRA and Sinn Fein

Dette er hjemmesiden for et to timer langt dokumentarprogram om IRAs kamp mod det britiske styre i Nordirland.

Irish History on the Web
Ukommenterede, men systematisk velstrukturerede links til Irlands historie på Internettet.

 

Italien
Studyweb: History of Italy (Engelsk)
Samling af kommenterede links, til ressourcer vedrørende Italiens historie fra oldtiden til nutiden med hovedvægt på oldtid og renæssance.

 

Indien
Hindu History. A Search for Our Present in History
En rigt illustreret oversigt over Indiens historie i syv kapitler af Sudheer Birodkar.

History of India
Websiden giver en kortfattet og kronologisk fremstilling af Indiens historie fra forhistorie til i dag.

History of India
10 kapitler af Indiens historie lagt på nettet af den indiske regering.

India History
Kommenterede links til Indiens historie.

Internet India History Sourcebook
Samling af henvisninger til kilder, fremstillinger og websteder om Indiens historie fra fortid til nutid.

www.hindu.dk
Dansk webside om indisk kultur og historie. Rigt illustreret.

Jagten på en indisk civilisation
Den elektroniske udgave af Niels Brimnes: Jagten på en Indisk Civilisation (1998)

 

Japan
Guide til Japans historie
Engelsk webside om Japans historie fra oldtiden til nutiden. Efter hvert kapitel følger en kommenteret linksamling.

Japansk historie og geografi
Engelsk samling af kilder om Japans historie og geografi.

A-Bomb WWW Museum
Hjemmeside om atombomben over Hiroshima og dens konsekvenser også for efterfølgende generationer. Emnet belyses bl.a. gennem øjenvidneskildringer og gode fotografier.

 

Kina
CNNs side om Kina
CNN’s webside i anledningen af 50 året for proklamationen af Den Kinesiske Folkerepublik har CNN oprettet dette websted.

China: Fifty Years Inside the People's Republic
Fotosamling om det moderne Kina.

Propagandaplakater
Fremragende side med mere end 100 propagandaplakater fra det kommunistiske Kina.

Samling af plakater fra Kina
Stefan Landsbergers samling på mere end 1.000 kinesiske propagandaplakater fra kommunisternes magtovertagelse i 1949 frem til i dag.

The Gate of Heavenly Peace
Engelsk webisde for filmen af samme navn, der handler om Studenteroprøret på Den himmelske Fredsplads i 1989. Websiden indeholder godt baggrundsmateriale om urolighederne i 1989.

China Daily

China Daily er Kinas engelsksprogede avis, hvor man kan læse de officielle holdninger og syn på begivenheder. F.eks. om den drastiske kampagne mod Falun Gong-udøverne, forholdet til udlandet, synet på Taiwan og den officielle beskrivelse af synet på Tibet & Xinjiang.

Sinopolis

En guldgrube! I en nedlagt kirke i Beijing sidder 75 mennesker & læser 600-700 tidsskrifter og aviser (som jo alle er officielle & godkendt af Kommunistpartiet) & oversætter interessante, spøjse, vigtige
og skæve artikler til engelsk under overskrifter som "reformer," "life," "economy," mm. Her ligger bl.a. en artikel fra Folkets Dagblad fra 1958 om jagten på spurvene.


china-labour.org.hk 

China Labour indsamler oplysninger om alle arbejderaktioner i hele Kina. Oplysninger, som er umulige at få i Kina, der forsøger at skjule den udbredte utilfredshed og bitterhed i de økonomiske
reformers kølvand, som er massefyringer, arbejdsløshed, udeblivende pensioner, mm. Organisationen holder til i Hong Kong og er stiftet af Han Dongfang, en arbejderleder, der har asfonet tre års fængels for forsøg på at oprette en uafhængig fagforening i Kina. Hans lunger blev ødelagt i fængslet, hvor han også blev tortureret, og han blev løsladt før tid og landsforvist i begyndelsen af 1990erne. Han tog til USA for at blive opereret og har ikke fået lov at rejse hjem igen.

 

 

Latinamerika
Latinamerikas historie
Kilder og fremstillinger til Latinamerikas historie.

Latin American Prehistory
Amerikansk universitets webside, der giver en god oversigt over de Mellem- og Sydamerikanske kulturer og civilisationer frem til tidspunktet for de spanske erobringer. Gode links.

Latin American Studies
Geografiske og emneinddelte indeks til Latinamerikas kultur, historie, økonomi, institutioner og nyhedsmedier.

 

Mellemøsten
Palestinian National Authority
Det Palæstinensiske Selvstyres officielle hjemmeside.

ArabNet
Kilder til belysning af forholdene i den arabiske verden i Mellemøsten og Nordafrika. 22 lande beskrives hver for sig m.h.t. historie, geografi, erhvervsliv, samfundsforhold, politiske forhold, transport og rejseforhold.

Golfkrigen 1991
Gennem forskellige kilder belyses Golfkrigen, dens baggrund, krigsmålene og eftervirkninger op til 1998. Luftangrebene kan følges dag for dag gennem tekst og kort samt fotos.

 

 

Rusland/Sovjetunionen
Ruslands historie
Engelsk webside med stort udvalg af kilder til Ruslands og Sovjets historie.

Russian History
Engelsk webside med gode links vedrørende Rusland og Sovjets historie.

Russiske revolution og Sovjetunionen
Engelsk webside med masser af gode links, tekster, billeder om revolutionen og Sovjetunionens tidlige historie.

Kronologi over Ruslands historie
Engelsk webside, der giver et godt overblik over den russiske historie. Der er mange links til andre historierelaterede sider i denne oversigt.

Citizen Kurchatov
Historie om Stalins "bomb maker" Ivan Kurchatov (1903-1960), atomfysikeren som førte Sovjetunionen ind i atomalderen.

Library of Congress Soviet Archives Exhibit
Denne virtuelle udstilling fra Library of Congress viser arkivalier som billeder og tekstfiler, både på originalsproget og oversat til engelsk.

Impressions of Russia and the Former USSR
Canadisk webside om Ruslands (og USSRs) historie og geografi.

Opløsningen af Sovjetunionen

Engelsk webside om Sovjetunionens opløsning i 1991 og om udviklingen i de nye stater. Gode links.

Studietur til Moskva
Det nationale turistbureaus hjemmeside.

The Face of Russia
Engelsk database om Rusland og Sovjetunionens historie fra 850 til 2000.

Se også under afsnittet "Den kolde Krig"

 

Rwanda
The International Criminal Tribunal for Rwanda

FNs webside for den internationale forbrydertribunal vedr. folkemordet i Rwanda

The Triumph of Evil

Engelsk webside for et dokumentarprogram om massakrerne i Rwanda. Siden indeholder interviews, artikler, fotomateriale.

 

Spanien
Studyweb: History of Spain (Engelsk)
Samling af kommenterede links til ressourcer vedrørende Spaniens historie fra oldtiden til nutiden.

Den spanske borgerkrig
Webstedet indeholder artikler, dokumenter og billeder om den spanske borgerkrig 1936-39 samt links til andre websider. 

 

Sydafrika
The Mandela Page
Engelsk webside om Nelson Mandela: Biografier, et fyldigt udvalg af hans taler og proklamationer m.v.

African National Congress
ANCs officielle hjemmeside. Mange historiske dokumenter og henvisninger. Bl.a. til Nelson Mandelas hjemmeside.

JP Explore - Sydafrika
En del af hjemmesiden fra Jyllandspostens projekt JP Explore. Her findes en række artikler og gode fotos fra besøget i Sydafrika.

 

Tjekkiet/Slokakiet
Prag/Tjekkiet
Dansk webside om Prag og Tjekkiets historie.

 

Tyskland 1918-45: Nazismen og Holocaust
Taler fra Det tredje Rige: (fra Dansk lydhistorie)

Goebbels ved Hitlers udnævnelse til rigskansler

Göring ved Hitlers udnævnelse til rigskansler

Hitlers første tale som rigskansler

Autodaféen (bogbrændingen) foran Berlins universitet

Röhm hylder Hitler

Hitler om "De lange knives nat"

Ad
Webside om Adolf Hitlers liv og politiske karriere.

Om Oscar Schindler
Engelsk webside om Oscar Schindler og Holocaust. Mange fotos og enkelte sider på dansk.

Holocaust og Oscar Schindler
Engelsk side, der indeholder forskelligt materiale om Schindler og Holocaust.

The Holocaust History Project
Engelsk samling af materiale om jødeudryddelsen under 2. verdenskrig.

Nazilægen Mengele
Engelsk webside om nazilægen Mengele’s liv og hans medicinske forsøg i Auschwitz.

Berlins historie
Tysk webside med kronologisk gennemgang af Berlins historie.

Rigsdagsbranden 1933
Tysk samling af artikler, dokumenter og et stort billedmateriale om Rigsdagsbranden 27. februar 1933.

Propaganda-plakater
Over 100 propagandaplakater fra Det tredje Rige.

Propagandamateriale fra Nazi-tiden
Indeholder et omfattende propagandemateriale fra såvel nazi-tiden som fra DDR-tiden: Taler (af f.eks. Hitler, Goebbels og Ulbricht), skriftligt materiale, plakater og billeder.

Olympiske Lege, Berlin 1936
Web-version af en udstilling, der blev vist på
United States Holocaust Memorial Museum i Washington, DC 1996-1997.

 

USA
USA under krisen i 1930’erne
Amerikansk webside om krisen og Roosevelt’s New Deal-politik i 1930’erne.

USA Billeder, 1935-1946
Amerikansk webside fra Library of Congress, der indeholder billeder fra USA's historie 1935 til 1946.

Breve fra fronten
Amerikansk webside, der indeholder breve til og fra fronten fra en amerikanske soldat under 2. verdenskrig

The National Security Archive
Amerikansk sikkerhedspolitis arkiv om specielt den udenrigspolitiske situation efter 1945, fx Missilkrisen på Cuba 1962, foråret i Prag 1968, Chile 1973.

Martin Luther King Jr.

Seattle Times’ mindesider om Martin Luther King Jr. fra 1990. Der er desuden en afsnit med Internet links med yderlige referencer til King og kampen for menneskerettigheder.

Tekster og taler af Martin Luther King Jr.:

Letter From Birmingham Jail - 16. april 1963

The Autobiography of Martin Luther King, Jr.
"I Have a Dream" - 28. august 1963. Lydoptagelser: "I have a dream" og "Let freedom ring"

Acceptance Speech at Nobel Peace Prize Ceremony - 10. december 1964.

Beyond Vietnam - 4. april 1967.

"Promised land" - 3. april 1968. (Kings sidste tale)

Det Hvide Hus
Det hvide Hus’ hjemmeside. 

Debat om dødsstraf
Artikler fra The Atlantic Monthly (2/96) om dødsstraf.

Watergate:

Illusion and Delusion: The Watergate Decade
En kronologisk gennemgang af Watergateaffæren med fotos.

Washington Post: Watergate

I anledning af 25-året for Watergate har Washington Post lagt en del materiale på Internettet. God side med meget materiale, bl.a oversigter, links, artikler.

Se også under afsnittet "Den kolde Krig"

 

Vietnam
Officielle sider

Vietnam's officielle hjemmeside findes på adressen: http://home.vnn.vn/ - engelsk: http://home.vnn.vn/index_en.html - daglige nyheder: http://home.vnd.net/english/news/ - vietnamesisk: http://home.vnn.vn/index_vn.html

Adressen i Vietnam kan sommetider være langsom eller optaget og så kan man med fordel benytte kopien i USA: http://home.vnd.net/ - engelsk: http://home.vnd.net/index_e.html - daglige nyheder: http://home.vnd.net/english/news/ - vietnamesisk: http://home.vnd.net/index_vn.html

Vietnams ambassade i USA: http://www.vietnamembassy-usa.org

UNDP i Vietnam har lavet et Directory of state organisations of the Socialist Republic of Viet Nam

Grundlov fra 1992: http://www.batin.com.vn/vninfo/vni.htm

Vietnam News Agency http://www.vnagency.com.vn/ med daglige nyhder på på vietnamesisk, engelsk, fransk eller spansk samt Vietnam News - http://vietnamnews.vnagency.com.vn/ - online-udgave af det engelsksprogede dagblad.

Månedsmagasinet Vietnam Review på: http://www.vnagency.com.vn/vnp/English/bavnta.htm

Nyheder på vietnamesisk og engelsk fra den officielle partiavis Nhan Dan: http://www.nhandan.org.vn

Danmarks Ambassade i Vietnam - http://www.dk-vn.dk/

Danmarks Udenrigsministerium har en flot hjemmeside (både på dansk og engelsk) http://www.um.dk, udviklingspolitik generelt http://www.um.dk/udenrigspolitik/udviklingpolitik/, en hel bog om Vietnam fra 1997 af Mette Holm, samt Vietnam-landestrategi fra 1994.

Yellow Pages: http://www.fpt.vn/VietNam/YellowPage/

Generelt

Artikler af 3 elever på journalisthøjskolen fra april 1999: http://www.djh.dk/global/vietnam/

Dansk Flygtningehjælp: http://www.drc.dk/ - man kan se antal ankomne og naturaliserede vietnamesere i Danmark i statistikbasen: http://www.drc.dk/statistik/danmark/1.8.htm , og beregne at der den 1.1.1998 var 9.491 vietnamesere i Danmark - heraf 5.228 med vietnamesisk og 4.263 med dansk statsborgerskab.

Landeprofil fra ABC News: http://abcnews.go.com/reference/countries/VM.html

Mere omfattende landeprofil fra CIA: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/vm.html

Fakta om Viet Nam, incl. geografi og historie http://www.emulateme.com/vietnam.htm

Kulturside om kunst, arkitektur, historie, litteratur, musik, mønter, frimærker og Champa: http://www.viettouch.com/

Vietnam-online omfatter erhverv, nyheder, rejser og kultur. Også nyheder og artikler fra ugeavisen Vietnam Investment Review http://www.vietnamonline.net/

Linkside lavet af Århus bibliotek: http://www.aakb.bib.dk/finfo/lande/vietnam.htm

The Vietnam Pictures Archive har mange fotos og billeder samt henvisning til mange lignende sider: http://sunsite.unc.edu/vietnam/vnpic.html

God kort beskrivelse af landet og kulturen: http://www.interknowledge.com/vietnam/index.html

Mange oplysninger og links på denne halvofficielle hjemmeside i Australien: http://coombs.anu.edu.au/WWWVLPages/VietPages/WWWVL-Vietnam.html

Links om alle typer emner: http://sunsite.nus.edu.sg/SEAlinks/vietnam-info.html

Internet Resources for the Study of Vietnam - masser af links: http://www.idbsu.edu/history/swoods/vietnam.html

Internet, Metropolitan Vietnam Netværk (vietnamesere i USA) http://www.imvn.com

Gateway to The online Vietnamese Community (USA): http://www.vietgate.net/

The vietnamese Way to Europe: http://vietfrance.com/

TET: Engelsk side om Tet, det vietnamesiske nytår http://www.fcvn.org/tet.htm (16/2-1999, 5/2 2000)

VEJRET: Vejrudsigt, oversigt og detaljer for 25 vietnamesiske byer, samt 4 døgns prognose: http://www.wunderground.com/global/VS.html

Satellitbillede Sydøstasien: http://www.weather.com/images/sat/asiasat_756x484.gif

TID: Local time in Hanoi-Saigon, Vietnam

Litteratur og studier

Nordisk Institut for Asien Studier (NIAS) har hjemmeside på engelsk. Tidskriftet NIASnytt, salg af bøger om bl.a. Vietnam, biblioteket, hvilke tidsskrifter der holdes), og hvilke bøger der findes på NIAS: http://nias.ku.dk/

Australian National University, mange oplysninger/emner/links: http://coombs.anu.edu.au/WWWVLPages/VietPages/coombs-map.html/

The Indochina Center of the University of California, Berkeley, contains one of the largest collections in the world of English-language materials on Vietnam, Laos and Cambodia. It also includes a recently expanded collection of contemporary serials from Vietnam, now the largest collection in the San Francisco Bay Area. By Steve Denney, with many interesting links: http://www.ocf.berkeley.edu/~sdenney/

VietnamCenter, Texas Tech University, med tidsskrift om udviklingen i dag Indochina Chronology

A dedicated search engine accessing major Asian Studies' research resources recorded by the HotBot database http://www.ciolek.com/SearchEngines.html#asia

Vietnamese Econimic Network for economists and otheres doing research on Vietnam: http://www.arts.uwaterloo.ca/~vecon/index.html

Vietnam Studies Group, University of Washington Libraries, om studier, bl.a. liste over Institutter mv. i Vietnam: http://www.lib.washington.edu/southeastasia/vsg/default.html

Bistand

Tal og statistikker til brug i skolen og til andre med interesse for udviklingen i verden. I et særligt afsnit behandles programsamarbejdslandene, dvs. de 20 udviklingslande som Danida har et særligt bistandssamarbejde med, incl. Vietnam: http://www.udviklingstal.dk/

Vejviser til det danske u-landsmiljø: www.u-land.dk

Localized Poverty Reduction in Vietnam: http://www.interchg.ubc.ca/chs/lprv/ The website contains a valuable section called The Virtual Centre for Poverty Reduction in Vietnam.

Care Danmark projekt i Phu Yen (Nordvietnam): http://www.care.dk/dk/projekter/vietnam.htm/vietnam.htm

Office of Genetic Counseling And Disabled Children in Hue: http://vn-gw.net.vn/~disabled/

FN i Vietnam har nu fået hjemme side: http://www.un.org.vn/

FNs udviklingsorganisation har egen hjemmeside i Vietnam: http://www.undp.org.vn/

US-Indochina Reconciliation Projekt arbejder med at koordinere alle NGO-projekter fra USA samt udgiver kvartalsbladet Indochina Interchange: http://www.usirp.org

Social Assistance Program for Vietnam: http://www.sap-vn.org/

 

Menneskerettigheder og opposition

Human Rights Watch bl.a. rapport om Thai Binh: http://www.hrw.org/hrw/research/vietnam.html

Amnesty International bl.a. med årsrapport: http://www.amnesty.org/ailib/countries/indx341.htm

Vietnam Report on Human Rights Practices for 1998, udsendt 26/2/1999, af U.S. Department of State: http://www.state.gov/www/global/human_rights/1998_hrp_report/vietnam.html (17 sider print).

Vietnam Insight, har mange nyheder: http://www.vinsight.org/

Free Vietnam Organization, har bl.a. biografier om en række oppositionelle: http://www.fva.org/

Vietnam Human Rights Network (USA): http://www.vnhrnet.org/

Vietnamesiske katolikker i USA findes på http://www.vietcatholic.net/eng/main.htm

Miljø

Agent Orange: Hatfield Group companies studied the long term effects of the Agent Orange defoliant, one of an array of herbicides sprayed over Viet Nam between 1962 and 1971 by US military forces: http://www.hatfieldgroup.com/spotlight/vietnam.htm

Viet Nam Red Cross Agent Orange Fund: http://vn-gw.net.vn/~orange.

USA website by Rob Lunden (veteran and agent orange victim) with information on the Agent Orange Review on: http://members.aol.com/bear317/nwvets3.htm

Vietnam Science, Technology and Environment Page, The Australia Vietnam Science-Technology Link with materiel on environment, technology, modern history and many links: http://coombs.anu.edu.au/~vern/avsl.html

Biodiversity Profile of The Socialist Republic of Viet Nam, compiled by WCMC in 1994. The World Conservation Monitoring Centre provides information services on conservation and sustainable use of the world's living resources, and helps others to develop information systems of their own. http://www.wcmc.org.uk/infoserv/countryp/vietnam/index.html

Floder og dæmninger, International Rivers Network, bl.a. kritisk overfor Mekong-projektet har adresse på http://www.irn.org/

Group decicated to substainable develovment of the Mekong River Basin: http://www.mekongforum.org/

Reconciling Disparate Paradigms: Environmental Sustainability and Economic Growth in Vietnam is a study on sustainable development in Vietnam: http://gurukul.ucc.american.edu/ted/papers/vietnam.htm

Økonomi og erhverv

Danmarks Ambassade i Vietnam: http://www.dk-vn.dk/

Adam Fforde's Free Monthly ADUKI newsletter about the state of the Vietnamese economy and other things interesting. Based on internal reports, and distributed free. Vietnam Economic Commentary and Analysis: ADUKI Pty Ltd is a consultancy company specialising in Vietnam and countries of the SE Asian region. It has expertise in the fields of economics, business, health, English language teaching and project development.: http://www.aduki.com.au/

The Saigon Times Daily is the premier Vietnamese English Language Business Daily printed in Ho Chi Minh City: http://www.saigon-news.com/

Vietnam Economic Times, med daglige nyheder: http://www.vneconomy.com.vn/

Økonomiske og forretningsnyheder: http://www.vitranet.vnn.vn

Forretnings, jura og statistik information: http://www.batin.com.vn/content.shtml

The Vietnam Business Journal har nye artikler, god statistikside og links: http://www.viam.com/

Asian Development Bank (ADB) har bl.a. oplysninger om bankens 15 projekter i Vietnam, samt økonomiske og sociale statistikker: http://www.adb.org

ASEAN's hjemmeside for Vietnam om handel og investeringer: http://vietnam.tdb.gov.sg/

UNDP: Improving the Regulatory Environment for Business, Project aimed to improve the regulatory environment for business with the aim of encouraging increased investment, income and employment: http://www.undp.org.vn/projects/vie97016/index.htm

Far Eastern Economic Review: http://www.feer.com/

Links om alle typer emner: http://sunsite.nus.sg/SEAlinks/vietnam-info.html

Center for Global Trade Development, bøger om handel med Vietnam: http://www.cgtd.com/global/vietnam.html

Oplysninger fra Vietnams ambassade i USA: http://www.vietnamembassy-usa.org

Country Commercial Guide 1997 (September 30, 1996) af USA's Ambassade i Hanoi (bemærk 250k dokument): http://coombs.anu.edu.au/~vern/vn-commercial-guide.html

 

 

 

Vesttyskland (BRD) 1949-90
50 Jahre Deutschland
Bild Zeitung præsenterer i billeder Vesttysklands historie 1949-89.

LeMO: Lebendiges virtuelles Museum Online
Tysk hjemmeside om Tysklands historie fra kejsertiden til 2000 i tekst, billeder, lyd og film.

Berlins historie
Tysk webside med kronologisk gennemgang af Berlins historie.

The German Internet Project
50 fotos fra tiden op til, under og umiddelbart efter Berlinmurens fald i 1989.

 

Østtyskland (DDR) 1949-90
STASI-Akte "Täuscher"
Tysk samling af det hemmelige sikkerhedspoliti STASI’s dokumenter. Gode links til videre arbejde med DDR.

LeMO: Lebendiges virtuelles Museum Online
Tysk hjemmeside om Tysklands historie fra kejsertiden til 2000 i tekst, billeder, lyd og film.

Berlins historie
Tysk webside med kronologisk gennemgang af Berlins historie.

Propagandamateriale fra DDR-tiden
Indeholder et omfattende propagandemateriale fra såvel nazi-tiden som fra DDR-tiden: Taler (af f.eks. Hitler, Goebbels og Ulbricht), skriftligt materiale, plakater og billeder.