Processen i Nürnberg

d. 18. oktober 1945 til d. 1. oktober 1946

mod de ledende krigsforbrydere

 

 

Indholdsfortegnelse:

Med mindre anden kilde er angivet, stammer tekstmaterialet fra The Avalon Project - bd. 1, bd. 11 og bd. 22:

Kilderne  har af referencemæssige hensyn bibeholdt opdelingen i 22 bind med tilhørende sidetal.
Billederne stammer fra en flerhed af websteder.

Teksterne er endnu kun i ringe grad forsynet med henvisninger, krydshenvisninger, interne og eksterne links.

Se også:


Hovedkilder:

Den komplette retsbog med bilag er udgivet på Internettet af Yale University, The Avalon Project at Yale Law School

Her findes den ordrette gengivelse af hele retssagen fra det første ord til det sidste foruden som bilag en række dokumenter, som blev lagt til grund i sagen. Udgivelsen består af en digitaliseret udgave af de 22 bind, der udgør den officielle engelsksprogede papirudgave af samtlige retsakter. - Stofmængden er kolossal. Navigering kræver øvelse.


Et andet udvalg (hovedsagelig) fra Avalon findes på the Famous Trials website:

Robert Jackson's Opening Statement for the Prosecution on Nov. 21, 1945

Testimony of S. S. General Otto Ohlendorf (concerning Einsatzgrubben atrocities) on January 3, 1946

Testimony of Marie Claude Vaillant-Couturier (concerning Auschwitz gassing) on January 28, 1946

Testimony of Abram Suzkever (concerning Einsatzgruppen atrocities in Vilna) on February 27, 1946

Cross-Examination of Hermann Goering by Robert Jackson and David Maxwell-Fyfe (March 18-21, 1946)
1: Testimony on March 18, 1946 (Cross-examination by Jackson)
2: Testimony on March 19, 1946 (Cross-examination by Jackson)
3: Testimony on March 20, 1946 (Cross-examination by Jackson)
4: Testimony on March 20-21, 1946 (Cross-examination by Maxwell-Fyfe)

Testimony of Rudolf Hoess, Commandant of Auschwitz, on April 15, 1946

Testimony of Hans Frank on April 18, 1946

Cross-examination of Albert Speer (June 21, 1946)

Summation of Robert Jackson for the Prosecution (July 26, 1946)
 


Encyclopædia Britannica: Nürnberg trials

a series of trials held in Nürnberg, Ger., in 1945–46, in which former Nazi leaders were indicted and tried as war criminals by the International Military Tribunal. The indictment lodged against them contained four counts: (1) crimes against peace—i.e., the planning, initiating, and waging of wars of aggression in violation of international treaties and agreements; (2) crimes against humanity—i.e., exterminations, deportations, and genocide; (3) war crimesi.e., violations of the laws of war; and (4) “a common plan or conspiracy to commit” the criminal acts listed in the first three counts.

The authority of the International Military Tribunal to conduct these trials stemmed from the London Agreement of Aug. 8, 1945. On that date, representatives from the United States, Great Britain, the Soviet Union, and the provisional government of France signed an agreement that included a charter for an international military tribunal to conduct trials of major Axis war criminals whose offenses had no particular geographic location. Later, 19 other nations accepted the provisions of this agreement.

 The tribunal was given the authority to find any individual guilty of the commission of war crimes (counts 1–3 listed above) and to declare any group or organization to be criminal in character. If an organization was found to be criminal, the prosecution could bring individuals to trial for having been members, and the criminal nature of the group or organization could no longer be questioned. A defendant was entitled to receive a copy of the indictment, to offer any relevant explanation to the charges brought against him, and to be represented by counsel and confront and cross-examine the witnesses.

The tribunal consisted of a member plus an alternate selected by each of the four signatory countries. The first session, under the presidency of General I.T. Nikitchenko, the Soviet member, took place on Oct. 18, 1945, in Berlin. At this time, 24* former Nazi leaders were charged with the perpetration of war crimes; and various groups (such as the Gestapo, the Nazi secret police) were charged with being criminal in character. Beginning on Nov. 20, 1945, all sessions of the tribunal were held in Nürnberg under the presidency of Lord Justice Geoffrey Lawrence (later Baron Trevethin and Oaksey), the British member.

*) ROBERT LEY og GUSTAV KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH var oprindeligt blandt de anklagede. Robert Ley hængte sig i sin celle 25/10-45, og Krupp blev dels udelukket fra gruppen af hovedanklagede, dels var han i tiltagende grad ramt af sindssyge.