Romantikken og H.C. Andersen

Eventyr, billeder og litterære perioder – et undervisningsforløb i faget dansk.

Udarbejdet februar 2002 af Tommy Thambour og Ole Pedersen

 

Undervisningsforløbets formål

Forløbet udgør et element i forbindelse med en periodegennemgang i faget dansk med overskriften Romantikken. Vægten i dette forløb ligger på romantikken og guldalderen. Forløbet repræsenterer desuden et forsøg på at give eleverne en oplevelse af og erfaringer med de muligheder Internettet giver for arbejdet med kombinationen af tekst og billede.

Projektet angår således for det første danskfaglige interesseområder: Litterær analyse, billedanalyse - og i forbindelse hermed inddragelse af historiske, kulturhistoriske og litteraturhistoriske temaer. For det andet skal forløbet ses som en øvelse i at inddrage og anvende Internettet til arbejdet med en specifik problemstilling, dels i form af denne website, dels som søgning og selektion af relevante supplerende ressourcer, f.eks. inden for kunsthistorie.

 

Undervisningens forløb

Undervisningen er opbygget i 3 faser: a) videns- og redskabstilegnelse b) anvendelse af de tilegnede analyseredskaber og udbygning af den tilegnede viden gennem analyse af billeder c) videre anvendelse af analyseredskaber gennem tekstanalyse af  et af H. C. Andersens eventyr. De enkelte faser er tænkt successivt.