Storm P

Fluer

 

Jeg kan til en vis Grad tilgive ham hans Ukendskab til Guldalderen - men naar han paastaar, at Thorvaldsen var en Dans, maa jeg studse.

 

Der er tre Ting, jeg altid glemmer - min Kones Fødselsdag og mine Galoscher!

 

Hva' ville du gøre, hvis a' du var mil'jonær?

Æggekage - absolut Æggekage!

 

-Alting maa revolutioneres!

-Absolut - vi maa tilbage til det gammeldags!

 

Ak ja - selv den stærkeste Cigar bliver engang til Aske.

 

Det, jeg her siger, er ikke noget, jeg selv har fundet paa, men det er sagt af en Mand, som vidste, hvad han talte om -!

 

Og husk saa, mine unge Venner, at vil I frem her i Livet - saa stil jeg bagest i Køen!

 

-Han er jo en driftig Mand med Masser af Penge - saa han sidder godt i det.

-Ja - nu har han siddet i tre Maaneder!

 

-Jeg skal hen og betale Hundeskat.

-Jamen - du har jo ingen Hund!

-Næh - skal man da ha' det?

 

-Et Ord som for Eksempel Drikkepenge hedder paa Kinesisk Kagepenge.

-Naa - men saa er det nok Romkager!

 

Hvis jeg skal sige min ærlige Mening om denne Sag, maa jeg udbede mig Betænkningstid - man kan aldrig være ærlig saadan paa en Studs.

 

Man siger jo, at det skal være galt, førend det kan blive godt - men det ku' ligesaa godt være omvendt.

 

Kære Ven, det gaar nok altsammen, husk, vi er alle i hver sin Baad.

 

Man agter at undersøge Havdybderne for at finde Uhyrer - som om vi ikke havde nok af dem i Forvejen.

 

Manden er umusikalsk - Suppe skal nydes pianissimo, aldrig forte!

 

-Jeg skriver paa en Bog for Tiden.

-Naa - ja, jeg har ingen, saa jeg skriver paa selve Bordet.

 

-Nu smelter Snebunkerne snart.

-Ja - saa har man ikke dem at ærgre sig over.

-Nej - men der kommer nok noget!

 

-Ønsker Herren Middagen?

-Ja Tak - men maa jeg laane Telefonen i Stedet for Suppe?

 

-Det er utroligt saa De ligner Deres Bror!

-Ja, umaadeligt, det er nemlig min Bror, De taler med.

 

Et fortræffeligt Ur. Det gaar en time paa halvtreds Minutter.

 

-Ja - det var dengang - Jeg husker tydeligt, jeg var i Diplomatfrakke og høj Hat.

-Saah - sku' De ud og slaa Katten af Tønden?

 

-Jeg hører, du spiller Violin.

-Umuligt - den ligger derhjemme!

 

-Selv et Ølglas er Arkitektur.

-Ja, det kan der være noget i.

 

-Jeg faar min Kone modelleret for tiden.

-Naa, ja - jeg faar malet min Entré.

 

Der burde egentlig være en Bog over de forkerte Numre!

 

-Samler De paa Frimærker?

-Nej, vi har Støvsuger!

 

I Oldtidens Litteratur staar der intet om Fluer - men de skal nu nok have været der alligevel.

 

-Hvor var det dog heldigt, at jeg mødte dig!

-Saa meget har jeg ikke paa mig...

 

Fluer kan leve i fjorten Dage uden at tage Føde til sig - men de vil ikke!

 

-Fra nu af vil jeg male som Exner!

-Ja, men du kan ikke.

 

-Jeg er en stor Ynder af Gounod.

-Det har jeg aldrig smagt - De mener vel ikke Pernod?

 

Livet er som en Barneskjorte - kort og beskidt!

 

Det er ikke en ærlig Mand, som sælger Elastik i Metermaal!

 

Sindet er som et Slips - den ene Dag lyseblaat, den næste kulsort for saa at blive rødt med hvide Prikker o.s.v.-

 

Han er saa uheldigt bygget, at det eneste, han kan købe færdigt, er en Paraply.

 

-Tror De ikke, vi har andet at bestille her paa Kontoret?

-Jo, desværre, alt muligt andet!

 

Hele Vinteren gaar de og længes efter Solen - og naar den saa kommer - ta'er de sorte Briller paa!

 

-Vi har vist ikke set hinanden før?

-Nej - men vi kan gaa ud og komme ind igen - saa har vi det!

 

Det upraktiske ved kold And er, at den skal steges først.

 

Ak ja, Kritikken er Kunstens Svigermor.

 

Intet er dog fuldkomment her i Verden - selv en Solsikke kaster Skygge!

 

-Tror De paa Tankeoverføring?

-Absolut - hvor meget drejer det sig om?

 

Livet er en Ørken - og vi er Kamelerne.

 

Har man ikke andre Glæder her i Livet, saa har man dog Selvglæden!

 

-Det er da en tosset Verden, vi lever i.

-Den er, som den altid har været - det er os, som er tossede!

 

-Du er alligevel ikke saa dum, som du ser ud til.

-Nej - det er netop Forskellen paa os to.

 

Nu har jeg købt mig et Barometer - nogen Fornøjelse skal man da ha' af Sommeren!

 

-Hvordan bliver man Eksistentialist?

-Simpelthen ved at lægge Armene over Kors og se dybsindig ud!

 

Jeg fangede en Ørred paa tre Pund i Skern Aa - den kostede mig treogfirs Kroner i Rejse og Ophold - og saa Ulejligheden.

 

-Skal jeg ringe efter en Vogn, Hr.?

-Ja Tak - Linie to!

 

-Hvordan er han egentlig som Menneske?

-Det aner jeg ikke, jeg har aldrig truffet ham som saadan.

 

Jo ældre de gamle Ordsprog bliver, desto bedre passer de til Tiden.

 

Den største Skuespilkunst oplever man altid udenfor Scenen.

 

Det var en Æblekage, som Mor lavede den - før hun begyndte at spille Bridge og ryge Cigaretter!

 

Naar de Unge bliver gamle, begynder de at kritisere de Unge!

 

Søndagen var en yndig, fredelig Dag, indtil man opfandt Græsslaamaskinen!

 

-For mig kan De gøre, hvad De vil!

-Tak, det gør jeg saa sandelig heller ikke!

 

Et Synonym er et Ord, man kan bruge, naar man ikke kan stave det, man tænkte først!

 

Man kan opbevare alt i Spiritus - undtagen en Hemmelighed.

 

-Jeg er abstrakt Maler.

-Ja - det ser jeg, men jeg vidste ikke, at De ogsaa var Maler!

 

-Hvad siger Meteorologerne?

-De siger osse, at det er koldt!

 

Naar man taler om Solen, saa skinner den - siger et gammelt Ord. Saa forstaar jeg ikke, hvorfor man ikke taler om den.

 

-Jeg gaar i Vandet hele Vinteren!

-De gaar vel hjem og spiser?

 

Saxofonen er det eneste Instrument, som lyder ens, mens man lærer at spille, og naar man har lært det!

 

Det er utroligt, saa Penge interesserer En - naar man ingen har!

 

Jeg forsikrer Dem, Stykket er ikke værre, end at en ung Pige kan ta'e sin Mor med!

 

En Krise - er naar ingen ved, hvad der skal gøres - i en Fart.

 

Naar der bliver Tale om Forstaaelse af Kunst, maa der være noget i Vejen med en af Delene.

 

I mit næste Foredrag vil jeg forsøge at bibringe mine Tilhørere en Forstaaelse af det allerede afholdte!

 

-Kære Ven, jeg har ikke set dig i to Aar!

-Tak - det var pænt af dig.

 

Der er ejendommeligt at tænke sig, at der findes bevaret Porcellæn fra det sekstende Aarhundrede, naar man betænker, hvor meget der er slaaet i Stykker siden den Tid!

 

Jo længere man præker for Ungdommen, des ældre bliver den - og saa er det for sent!

 

Ganske vist er jeg Romantiker - men med Hensyn til Bøf er jeg absolut Realist!

 

Denne Myggeart kaldes Diptera orthorropha - et temmeligt langt Navn, naar man betænker, at en Elefant slet og ret hedder Elephas!

 

Livet er dog forskelligt fra alt andet!

 

-Vi Mennesker er sat her paa Jorden for at hjælpe andre!

-Naa, hvorfor er de andre saa sat her?

 

-Do you like Kipling?

-Don't know. I've never tried to Kiple.

 

-Jeg vil gerne bede om et halvt Pund Smør.

-Det hedder Kilo.

-Naa, saa vil jeg gerne bede om et halvt Pund Kilo.

 

-Jeg maa altsaa ikke sige Æsel til Borgmesteren?

-Det fremgaar af den Dom, De netop har modtaget.

-Men maa jeg gerne sige Borgmester til et Æsel?

-Det kan ingen forbyde Dem!

-Naa, saa farvel hr. Borgmester.

 

-En Kamel kan arbejde i fjorten Dage uden at drikke!

-Og min Far kan drikke i fjorten dage uden at arbejde.

 

Jeg har ofte spekuleret over, hvad Victor Hugo egentlig hed til Efternavn!

 

Ensomhed er nu en behagelig Ting, hvis ikke man havde sig selv at skulle trækkes med.

 

-Nu staar Solen op!

-Ja, tænk at den gider.

 

Han var tyve Aar om at skrive dette Værk, saa man maa sige, at femogtres Øre er billigt!

 

9 Kroner for at Stykke med Rejer! Det maa være af Picasso!

 

-De ser ikke ud til at have opfundet Krudtet!

-Nej, og det er jeg saa glad for!

 

-Det ny Kraftvarmeværk i Svanemøllen kommer til at koste 7 Millioner mere end beregnet.

-Naa, det skal nok gøre én hed om ørerne!

 

-Har De prøvet Fluefiskeri?

-Nej, hvad bruger man som Madding?

 

Naar jeg mindes min Barndom, kommer jeg helt tilbage til Tordenskjold - og det maa selvfølgelig være en Lapsus i Erindringen.

 

-Er Æblerne sprøjtet med Arsenik?

-Nej - men det kan Fruen nok faa gjort paa Apoteket.

 

Jeg har tit tænkt paa at skrive en Bog - nu tænker jeg paa det igen!

 

-Hvad er egentlig Kunstindustri?

-Saa vidt jeg ved, er det en Slags Honning!

 

-Er du lykkelig, Herodot?

-Ikke helt - jeg mangler syv Øre!

 

Min Ungdom gik med Drømmerier - og nu maa jeg tage Piller for at falde i Søvn!

 

Selvom en Roman ikke ender godt, saa er det i hvert fald godt, at den ender!

 

-Maleriet er ligegyldigt - det er Navnet, jeg køber.

-Saa er det kedeligt, han har haft al den Ulejlighed!

 

De bidende Bemærkninger kommer egentlig først, naar man har mistet Tænderne!

 

Medens Udtrykket "en Lur" i vore Dage betyder at sove til Middag, betød det i Oldtiden i et krumt Horn, hvori man blæste ved højtidelige Lejligheder!

 

Det maa have været en stor behagelighed, dengang man ikke havde Jernbaner, at man ikke skulle skifte i Hellerup.

 

Mit Cigarrør er forstoppet, men i dette Tilfælde er det uden Betydning, da jeg ingen Cigar har!

 

-Det er nogle yndige Blomster - hvad hedder de?

-Andersen!

 

At sparke ud med Benet og sige Hopla, opfattes ofte som et Tegn paa Livsglæde.

 

Der er meget ofte kun et Hanefjed mellem Litteratur og Makulatur!

 

Man skal aldrig glæde sig før Dagen efter!

 

Impermeabilitet er et vanskeligt Ord - det er det samme som Uigennemtrængelighed, der ogsaa er vanskeligt – men egentlig betyder det Tæt - og det er jo saare nemt!

 

-Har De ikke lige Penge?

-Nej - de er runde allesammen!

 

-Mit navn er Ælling - men lov mig, ikke et Ord om H.C. Andersen!

 

Livet er en Cirkus, man kommer ind og bukker, render rundt, bukker igen og gaar ud.

 

-Hvad mener du om Gallup-Undersøgelsen?

-Ork - den er ikke nødvendig, jeg ta'r en Kop Kamillete!

 

Det er meget beklageligt, at man river smukke, gamle Bygninger ned og bygger grimme nye - det burde jo være lige omvendt.

 

Uha, sikke Tider - Hundene er efter Kattene, Kattene er efter Fuglene, Fuglene er efter Myggene og Myggene er efter mig.

 

-Hvis vi ikke skulde ses forinden, maa jeg saa ønske Dem Glædelig Jul.

-Tak i lige maade og godt Nytaar, Glædelig Paaske og Pinse og til Lykke med Fødselsdagen!

 

-Man siger jo, at Historien gentager sig.

-Det vil jeg da ikke haabe!

 

-Navn?

-Jensen.

-Jensen?

-Ja - med "J".

 

-Min Søn slaar pa Tromme.

-Saah - er han Janitshar?

-Nej - han er ikke rigtig klog!

 

Man gaar ofte og tænker paa noget, som man ved at tænke nærmere over kan tænke sig at være ganske utænkeligt.

 

Det bedste, jeg ved, er at ta'e en god Bog og lægge sig paa Divanen og faa en ordentlig Lur!

 

-De har faaet en Bøde paa tyve Kroner.

-Tak - vil De ta'e femten Procent!

 

Hver Gang jeg skal stave Oehlenschlæger, maa jeg enten rende ned paa Hjørnet af Vesterbro eller laane en Vejviser.

 

Der bør findes et nyt Ord for Romantik, fordi man i vore moderne Tid virkelig ikke kan være bekendt at være Romantisk.

 

Utroligt med de Motorkøretøjer - tænke sig, at ligge tre Maaneder paa Hospital - for at naa den første Færge -.

 

Som bekendt gør de fleste moderne Opfindelser en infernalsk Støj - en af de faa, der virker aldeles lydløst, er den saakaldte Sokkeholder.

 

-Teknikken spiller en vældig rolle i vor Tid.

-Ja, men tror du, det er muligt at opdrive et Vækkeur!

 

-Naar man tænker paa Napoleon!

-Jamen - er der nogen, der gør det?

 

Naar man saadan sidder og ikke tænker paa noget - det maa vel være det, man kalder for at filosofere.

 

-Er han i Lære paa en Pakkassefabrik?

-Ja - han skal være Arkitekt!

 

Det pudsige er, at om hundrede Aar er denne onde Tid blevet til gode, gamle Dage.

 

-Nu vil man jo flytte Kunstmuseet ud paa Eremitagesletten.

-Naa - saa skal Hjortene vel ind i Østre Anlæg?

 

-Og saa er der Strafporto!

-Naa - er der det - men den vil jeg sidde af!

 

Slaar man op i Verdenshistorien, vil man se, at vi Mennesker har været oppe at slaas fra Tidernes Morgen og til Dato!

 

-Jeg husker tydeligt Slaget ved Svold.

-Umuligt - det var i Aar Tusind.

-Ja - den niende September!

 

Jeg husker tydeligt, at jeg som Dreng enten vilde være Indianer eller Papirhandler.

 

-Jeg vil saa gerne spille Skuespil! Kan jeg ikke faa en lille Rolle? Bare hvor jeg f.Eks. skal ind paa Scenen med et Brev?

-Aah - det var da saa lille en Rolle igen -.

-Ja - men det kunde være et anbefalet Brev!

 

-Kender De noget til Søren Kierkegaard?

-Nej, jeg kommer kun paa Assistens!

 

-Det er et Selvportræt.

-Saah - hvem har malet det?

-Det har jeg selv!

-Naa - hvem forestiller det?

 

-Naar man rigtig tænker over Livet, saa drejer det hele sig i Virkeligheden om et Stykke med Leverpostej.

 

-Jeg spiller al Ting efter Gehør.

-Naa - men De hører maaske ikke saa godt!

 

-Har Herren smagt vores Lobescowes?

-Nej - ser jeg saadan ud?

 

Tilværelsen er i Virkeligheden nederdrægtig, men man har jo ikke andet end den.

 

-Har du læst noget af Zola?

-Ja - Gøngehøvdingen!

-Ja, men den er ikke af Zola!

-Naa - men jeg har læst den alligevel!

 

Tænke sig - at han var en saa stor Forbryder - den hæderlige Mand!

 

Man bør ikke overdrive - f. Eks. viser det sig, at tre Skefulde Salt udrørt i et Glas Vand, gøre dette ganske udrikkeligt.

 

Livet er herligt - men intet er dog som et stort velskænket Glas Øl!

 

-Hvad gi'er De mig - Pilsner til Skildpaddesuppe?

-Naa - De lod vel Suppen staa!

 

-Han kæmpede hele sin Ungdom for Friheden.

-Naa - og hvad saa?

-Saa blev han sat fast!

 

-Har du langt hjem?

-Lige om Hjørnet - og saa til Gentofte.

 

Det latinske Objurgation betyder Skænde, medens Oblektation betyder Glæde - man bør derfor holde sig til vore egne Udtryk i daglig Tale!

 

-Har De Hummer?

-Ja, det er ganske lille - men der er en dejlig Udsigt!

 

-Nu skal man til at lave Gammeltøl.

-Naa - det er da noget nyt.

 

-Jeg ringede i Gaar, men du svarede ikke.

-Naa, var det dig.

 

Idiosynkrasi er det f.Eks. at spekulere over, hvorfor Lysene i en Lysekrone altid sidder skævt.

 

Her sidder man og hører paa det Sludder - og saa skal man oven i købet se aandfuld ud!

 

-Er De Optimist?

-Nej - jeg er Bagermester.

 

-Hamsjatim uhala la la?

-Jeg forstaar ikke, hvad De siger!

-Hamsjatim uhala la la!

-Naa - De forstaar heller ikke, hvad jeg siger?

 

-Skal vi gaa en Tur?

-Ja - saa mødes vi her bagefter!

 

-Undskyld - De har vel ikke set min Hund?

-Næh - maa jeg se den?

 

-Skubber De?

-Næh - vil De gerne skubbes?

 

Hvis alle havde det ligesaa godt som jeg, saa havde de det ikke saa godt.

 

Folk er efterhaanden saa ubehagelige, at jeg altid kører i Hundekupé.

 

-Jeg er Numismatiker.

-De skulde prøve med et Katteskind!

 

Her sidder man og har ingen Ting - ikke engang en løs Tand til at rokke med!

 

-Har De Legitimation?

-Næh - jeg har ikke mærket noget!

 

-Nu er der en Rigmand, der vil give ti Tusind for en Dug, som Picasso har spildt Kaffe paa.

-Jeg kan skaffe ham en helt ren en for en Krone!

 

-Min gode Mand - man skal aldrig græde over spildt Mælk.

-Jamen - det var ikke mælk!

 

Alting skal rives ned - undtagen Gulerødderne - de skal rives op!

 

-Nu er vel forhaabentlig Lykkesholms Allé?

-Nej, det er lykkeligvis Forhaabningsholms Allé!

 

Livet er svært - men matematik er sværere!

 

Livet er som en Karrusel - naar man har kørt et Par Omgange maa man betale - og saa ta'r man en Tur til.

 

Egentlig skulde jeg hvile mig - men jeg gider ikke.

 

-Man skal altid starte fra Bunden.

-Ja - undtagen naar man skal lære at svømme!

 

Trækker jeg mig tilbage, vil det vække umaadelig Opsigt, men bliver jeg - er der ikke en Kat, der lægger mærke til det.

 

-Saa ringer jeg til dig.

-Jeg har ingen Telefon.

-Ja, men det har jeg!

 

-Kender du noget bedre end en lang, rask Spadseretur?

-Ja - en lille langsom!

 

Man bør erindre, at Hydrofyt ikke er et moderne Slangord - men simpelthen det latinske Ord for en Vandplante!

 

Fransk er meget nemt - Hest hedder cheval, og saadan er det hele vejen igennem!

 

-Det viser sig , at Ækvator ikke er rigtig rund.

-Ja - men efter hvad der er sket, er det jo rimeligt, at den har slaaet sig lidt.

 

Med det Humør, jeg er i besiddelse af, ser det ikke meget ud til Verdensfred.

 

-Jeg sagde Araber-Komplot!

-Undskyld - jeg synes, De sagde Rabarber-Kompot!

 

Jeg tror, De vil fortryde at samle paa Flygler - Frimærker er baade morsommere og tager ingen Plads op!

Bevares - det kan selvfølgelig være godt med en ny og bedre Verden, men jeg trænger nu mere til et Par Sæt Undertøj.

 

-Tro mig, min kære Blikkenslagermester, vi kan godt være enige om, at der siges en Masse Sludder og Vrøvl her i Verden.

-Ja - naar De selv siger det, Hr. Møller.

 

Man kan ofte af Skyernes Udseende forudsige Vejret, nogle Former giver godt Vejr, andre daarligt - men i alle Tilfælde kommer det selvfølgelig an paa Vejret!

 

 

 

Tak for lån til redaktøren af:

http://www.mobilixnet.dk/~mob82358/cmh/pics/StormP.gif