Udsøgte citater

Bidrag modtages m/kyshånd.

 

 

Mangler teksten et forfatternavn er det almindeligvis fordi jeg ikke kender det
Ole Pedersen

 

 

 

*

Der er ingen kanariefugle på De Kanariske Øer

og det er det samme med Jomfruøerne

- der er heller ingen kanariefugle

 

*

I was born here and I'll die here, against my will

Bob Dylan

 

*

The intellectual tradition is one of servility to power, and if I didn't betray it I'd be ashamed of myself.
Noam Chomsky (interview on BBC's "The Late Show," November 25, 1992)

 

*

Lad andre klage over, at Tiden er ond; jeg klager over, at den er ussel.

Menneskenes Tanker ere tynde og skrøbelige

Deres Hjertes Tanker ere for usle til at være syndige

Deres Lyster ere adstadige og dorske

deres Lidenskaber søvnige

disse Kræmmersjæle

Søren Kierkegaard

 

*

Vi tramper i fordummelsens harmonium

for nu ska' folket ha' sin dosis opium.

Billy Jack (Ernst Brun Olsen: Teenagerlove)

 

*

Så er den historie ikke længere
Så begynder vores egen
Og et øjeblik vil vi stå lidt forladte
Som om vi undrede os
Inger Christensen

 

*

Problemet med Eichmann var netop, at der var så mange som ham, og at de hverken var perverse eller sadistiske, men var, og stadig er, forfærdelig og forfærdende normale.

Hannah Arendt

 

*

Hvilken mangel på tolerance ikke at tillade menneskene at følge deres trang i den retning, de synes passer for dem og gavner dem.

Marcus Aurelius  (VI,27)

 

*

Om lutter huul Usandhed drejede sig derimod de Aandsfortærende Drømmerier, i hvilke jeg mangen Gang søgte en fordærvelig Erstatning for min Tilværelses Nødtørftighed.  (..)Hvor meget slige Drømmerier udmarve Sjæl og Sands og Kraft, derom kan du neppe gjøre Dig en Forestilling.

G.Fr. Sibbern,  fra Gabrielis Breve, 1826

 

*

Eftersom finansaristokratiet dikterede lovene, administrerede staten, havde samtlige offentlige organiserede myndigheder til sin disposition, beherskede den offentlige mening gennem tingenes tilstand og via pressen, oplevede man i alle kredse, fra hoffet til Café Borgne, den samme prostitution, det samme skamløse bedrageri, den samme stræben efter at berige sig, ikke gennem produktion, men ved at behændigt tilegne sig andres allerede eksisterende rigdom.

Paul Lafargue, 1848

 

*

Pia Kjærsgaard og hendes skimlede sekt af klamme kældermennesker som fangevogtere for en regering, der i forvejen mest udmærkede sig ved sin principløshed

Carsten Jensen

 

*

Kom, sydvest, som frosten tvinger
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

St. St. Blicher

 

*

Jeg følger her Documentet uden at giøre nogen Forandring i Stiilen, skiønt i dette saavel som i mange andre saadant kunde giøres fornødent formedelst dens Uforstaaelighed.
Holberg: Dannemarks Riges Historie, Tom. 3, s. 452, fodnote

 

*

Hvis nogen læste alle mine bøger, ville de opdage, at jeg ikke har forandret mig afgørende. Jeg er forblevet anarkist.

Jean-Paul Sartre

 

*

Vi forestiller os altid Fascismen som noget, der afgørende og haandgribeligt afviger fra vor Levemaade. Det vilde være mere korrekt at sammenligne den med en Gasart, der kan paafyldes en Beholder af en hvilken som helst Form. Og er man engang kommet i Vane med at leve i en moderat Stank, mærker man det slet ikke, naar man bliver fuldstædig forgiftet

Arthur Koestler

 

*

Aldrig at kende til Tvivl, altid at være overbevist om at vide det rette, – denne Overtro på Samvittigheden som en ene saliggørende, absolut uforkastelig Sandhedsrøst er et af de Dogmer, der har forvoldt de største Ulykker i Verden.

Henrik Pontoppidan

 

*

Nær mistro til alle, i hvilken trangen til straffe er stærk

Friedrich Wilhelm Nietzsche

 

*

The mind is like an umbrella - it only works, when it's open.

Frank Zappa

 

*

Oplysning er menneskets udtræden af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er en manglende evne til at bruge sin forstand uden andres ledelse.
Immanuel Kant, 1784

 

*

The people that cast the votes decide nothing.

The people that count the votes decide everything.

Josef Stalin (iflg. Stephen Fry)

 

*

Because something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones?
Bob Dylan

 

*

Jeg ser visse quizprogrammer i tv med unge, som sikkert er udvalgt, fordi de er gode til at huske. Men hvis du spørger om noget, der skete i 1940 eller 1980, blæser svaret i vinden. De kan sagtens mene, at Hitler døde i 1984. De har fuldstændig mistet deres sans for historisk dybde. En filmskuespillerinde som Gina Lollobrigida er totalt ukendt og begravet dybt i historien, de aner ikke, hvem hun var. De yngre generationer lever i en slags evigt flydende nutid, og internettet forstærker bare udviklingen. De bedst stilledes børn skal nok klare sig, men hvad med resten?

Umberto Eco

 

*

Gæld er noget, man sætter sig i, og derefter står man så i gæld

(det er altså på en eller anden måde lykkedes at rejse sig dér midt i gælden)

Dette i modsætning til respekt, som også er noget, man sætter sig i, men ikke kan hverken stå eller sidde i

- det er jo ikke et badekar.

 

*

Vogt dig for den, der kræver al din tro.

Halfdan Rasmussen

 

*

Ingen Lov er jævngod at følge som Sandheden, men hvor man er i Tvivl om, hvad der er Sandhed, der skal Loven vise Sandheden.

Jyske Lov 1241

 

*

Erst kommt das Fressen

dann kommt die Moral

Bertolt Brecht

 

*

Hjerter klippes med en saks

af den fingernemme slags

Peter Faber

 

*
Den som tænker på hævn, holder sine sår åbne. 

Francis Bacon 

*
She wont let you fly, but she might let you sing. 

Pink Floyd
 

*

Varsomt violen

glatter på kjolen

hvisker til solen:

Kys mig godnat

Epe og Poul Sørensen

 

*

Fødsel og død er en alvorlig sag
tiden går hurtigt
den venter ikke på nogen
intet består
du skal ikke spilde din tid.

Skilt ved kloster i Spanien

 

*

Hvad er det, der står hos Beckett? ’Uforandret til det værre’.

Sådan er verden lige nu, synes jeg.
Klaus Rifbjerg

 

*

A wise man once said, "never discuss philosophy or politics in a disco environment."

Frank Zappa - Interview with Grace Slick on Rockplace (11 February 1984)

 

*

God appointed America to save the world in any way that suits America.

God appointed Israel to be the nexus of America’s Middle Eastern policy,

and anyone who wants to mess with that idea is

a) anti-Semitic, b) anti-American, c) with the enemy, and d) a terrorist.
John LeCarré, London Times, January 15, 2003

*
Apologizing:
does not always mean you are wrong and
the other person is right.
It might just mean you value your relationship more than your ego.

*
Some music has words, and rock had words that at times aspired to poetry,

but the words were always sounds first, spoken to the body before the mind.
Rebecca Solnit, A field guide to getting lost
 

*
Dagens frokostavis, en lille sygelig pirring af en ellers fastfrossen underbevidsthed, en lille dumhed her, en lille ondskabsfuldhed der og et stort, udbredt, nedfedtet kæleri for den latente stupiditet.

Klaus Rifbjerg
 

*
Det bedste er naturligvis en god samvittighed. Det næstbedste er en god sagfører

Robert Storm Petersen
 

*
Det modsatte af en korrekt erklæring er en falsk erklæring. Men det modsatte af en dybsindig sandhed kan meget vel være en anden dybsindig sandhed.

Niels Bohr
 

*
Du kommer længere med et venligt ord og et gevær, end med et venligt ord alene.

Al Capone
 

*

Tal blidt - og hav en stor stok parat - så vil du nå langt.

Theodore Roosevelt

 

*
En komiker er en, der gør morsomme ting.

En stor komiker er en, der gør ting morsomme.

Buster Keaton
 

*
En sand ven er en, der tror på en, når man selv er holdt op med det.
 

*
Enten er fyren her død, eller også er mit ur gået i stå.

Groucho Marx
 

*
Et lands opfindelser siger meget om landets beboere. Det er næppe en tilfældighed, at det var danskerne, som opfandt antabus og korkbæltet.

Paul Hammerich
 

*

Derfor vender min Sjæl altid tilbage til det gamle Testamente og Shakespeare.
Der føler man dog, at det er Mennesker, der taler;
der hader man, der elsker man,

myrder sin Fjende, forbander hans Afkom gjennem alle Slægter,
der synder man.

Søren Kierkegaard
 

*
Hele menneskeheden er en udelt og udelelig familie, og hver og en af os er medansvarlig for alle de andres ugerninger.

Mahatma Gandhi
 

*
Hverken høj intelligens eller fantasi eller begge dele tilsammen skaber geniet.

Kærlighed, kærlighed, kærlighed er sjælen i al genialitet.

Wolfgang Amadeus Mozart
 

*
Jeg er stadig ateist, Gud ske tak og lov.

Luis Buñuel
 

*
Jeg er tyk, men indvendig er jeg slank.

Har I nogensinde tænkt over, at i enhver tyk mand er der en slank mand, akkurat som der inde i enhver sten er en statue?

George Orwell
 

*
Karl Marx led af lever- og galdesygdomme, hovedpine, øjenbetændelse, myoser, dårlige nerver, søvnløshed, kronisk overanstrengelse, brandbylder og tuberkulose. Hans samlede værker fylder 80 bind.

Erik Knudsen
 

*
Løven og lammet skal ligge sammen, men lammet får ikke meget søvn.

Woody Allen

 

*

Selv om man er paranoid kan man godt være forfulgt 

*
Man nævner tit fem, seks mesterværker i kunsten, der blev til, fordi der måtte skaffes brød. Ingen har talt om dem, der ikke blev til, fordi brødet skulle skaffes. 

Herman Bang 

*
Tænk på de fattige, det koster ikke noget. 

Josh Billings 

*

His clothes are dirty but his hands are clean

And you're the best thing that he's ever seen

Bob Dylan

 

*

If the right people had been in charge of Nixon's funeral, his casket would have been launched into one of those open-sewage canals that empty into the ocean just south of Los Angeles. He was a swine of a man and a jabbering dupe of a president. Nixon was so crooked that he needed servants to help him screw his pants on every morning. Even his funeral was illegal. He was queer in the deepest way. His body should have been burned in a trash bin.

Hunter S. Thompson (alias Raoul Duke, Uncle Duke, Dr. Gonzo)

 

*

Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve henover dit hoved,
men måske kan du forhindre dem i at bygge rede i dit hår.

Kinesisk ordsprog

 

*
Det sner stadig. Og det fryser. Men vi har ikke haft et jordskælv for nylig

Peter Plys

 

* 

Den korte tid sovsen er i munden er som et langt eventyr.

Malthe, 9 år

 

*

It's too bad I'm not as wonderful a person as people say I am, because the world could use a few people like that

Alan Alda

 

*

Alt hvad jeg med sikkerhed ved om moral og menneskets grundvilkår har jeg fra fodbold... Jeg fandt snart ud af, at bolden aldrig kommer der, hvor man regner med det. Det hjalp mig senere i livet.

Albert Camus

 

*

Jeg løber altid ind i stærke kvinder, der leder efter svage mænd, som kan dominere dem.

Andy Warhol

 

*

En filosofisk succes ville for mig være det mest pinlige og latterlige, jeg kunne opnå. Det ville være som at give en mand, der elsker kvinder, verdens flotteste voksmannequin med rigtigt hår.

Asger Jorn

 

*

For nogle er det Napoleon, for andre er det filosofien. For mig er det Allegro con brio.

Arturo Toscanini

 

*

Kun 1,6 % af menneskets genetiske arvemasse er forskellig fra chimpansens, og det har dog taget naturen omkring 7 millioner år at udvikle og risikovurdere denne forskel.

Bodil Søgaard

 

*

Jeg fandt en sang på vejen,
en lille hjemløs en
med store runde øjne
og to små trætte ben.
Den sad og var bedrøvet
og græd sig helt itu,
for ingen havde prøvet
at synge den endnu.

Halfdan Rasmussen

 

*

Danmark er blevet et totalteater, hvor alle spiller med i komedien om opgøret med eliten, i hvilken en af verdens højest uddannede befolkninger på uforklarlig vis giver sig til at hylde dumheden.

Carsten Jensen

 

 *

Nuet er det punkt, hvor tiden rører evigheden.

C.S. Lewis

 

*

Ingen bør gå i skole eller på arbejde eller i hundene, uden at der er nogen til at kysse farvel

Søren Brun

 

*

Den mørke nat forgangen er

Hans Christensen Sthen 1589

 

*

Ser til store, ser til små

kysser barnet som i vuggen ligger

B.S. Ingemann

 

*

Stiv pik og håret tilbage

Dennis Vik

 

*
Det er ikke nok, at der er grønt lys - man skal også flytte fusserne

Thomas til Nuser 

 

*
Hvis Gud havde ment, vi skulle flyve, ville han nok have givet os billetter.
Mel Brooks
 

*
No man is an island

 

*

Det lakker mod enden

som manden sagde

der hældte fernis ned ad ryggen

 

*

Det hører ungdommen til, at man ødsler med den tid, man ikke ved, at man ikke har.
 

*
Også i skak er der forskel på at være spiller og brik.
 

*
Socialisme er, når de fattige har mere end de rige.
Werne Mitsch
 

*

Write it down, it might be read

Nothing’s better left unsaid

Keith Reid/Procol Harum

 

*
Tak for i aften - og hurtigt væk
Voldsom Volvo

 

*
At blive hængt i stilhed.
 

*
Hvad rager det mig, at Langebro går op, når jeg bor i Utterslev?
Robert Storm Petersen
 

*
Konklusion er det sted, hvor man blev træt af at tænke.
 

*
Verden er summen af kendsgerninger, ikke af ting.
Wittgenstein

 

*
Der findes ingen kendsgerninger, kun fortolkninger.
Friederich Nietzsche
 

*
Mennesker der har begge ben på jorden, hænger ikke på træerne.
Svend Auken

*

Det er sjovt at være til
man sku' aldrig være andet
Marguerite Viby 

*
Som indskrifter på et ukendt alfabet, hvor halvdelen af bogstaverne er slebet bort af den sandfygende blæst, således vil I fremstå, parfumerier, for fremtidens menneske uden næse.

Når lugtesansens alfabet er glemt, og det leksikon af kostelige gloser det dannede, vil parfumerne blive ordløse, uartikulerede, ulæselige.

Italo Calvino (Under Jaguarsolen)

 

*

Når et barn holder op med at tro på julemanden

er der et eller andet sted en lille nisse der dør

Nikolaus Nissen

 

*

Den tone var falsk nok til at få en hvilken som helst sovs til at skille.
Anders And

 

*

Sandheden er for skomagere og skræddere. Vorherre, som kender sandheden i forvejen, har derimod en svaghed for maskeraden. 

Karen Blixen 

*

Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men hvad man kan få andre til at se.

Edgar Degas

 

*

Husk at du er enestående - ligesom enhver anden

 

*

In the left side there is nothing right.
In the right side there is nothing left.
 

*

The statement below is true.
The statement above is false.
lboyton@unicomp.net
 

*

Bedre er snild tunge end kæmmet hoved.

Peder Laales danske ordsprog


*

farvel

hav det godt

held og lykke

hold dig munter, og

kom godt hjem

 

*

Ved lov nummer 169 af 13. maj 1961 om offentlig forsorg der trådte i kraft 1. oktober samme år tabte man ikke længere sin stemmeret ved modtagelse af fattighjælp.

Politiken 24.03.07 (http://pol.dk/274965)

 

*
The goal of sexual repression is to produce an individual who is adjusted to the authoritarian order and will submit to it in spite of all misery and degradation.
Wilhelm Reich

 

*

If you love something, set it free.
If it comes back, it is yours.
If it doesn't, it never was.
 

*
The Chinese government is reported to want to change Taiwan's Internet domain name from '.tw' to '.tw.cn'

That has to be one of the subtlest forms ever devised of pursuing a territorial claim.
Adam Newey


*
Ej fjærte Mus som Hors,

at Balder brage.
Thi ville Røv revne.

Ordsprog

 

*

Ja, vi bor såmænd som alle andre mennesker. Og her er så gobelin-salen.

Kong Frederik d. 9 i tv-udsendelse.

 

*

I gårsdagens avis skrev vi, at statuen er lavet af mormor.
Det er tale om en beklagelig en fejl; den er naturligvis lavet af farmor.

 

*

Som dreng satte jeg Nordahl Rolfsens Verdenshistorie over alt andet trykt. En dilettant i faget, en virkelig fortæller.

Martin A. Hansen

 

*

At Oehlenschläger var svær beviser ikke at H. C. Andersen var neger

Storm P

 

*

Undertrykkelse består i, at nogen vil påtvinge andre deres virkelighed som den eneste virkelige.

*
Gå ikke foran mig. Måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke bagved mig. Måske vil jeg ikke føre an. Gå bare ved siden af mig og vær min ven. 

Albert Camus 

*
- Jeg vil gerne bede om et halvt pund smør.
- Det hedder altsaa kilo.
- Naa, men saa vil jeg gerne bede om et halvt pund kilo. 

Storm P.

*

Ja; renn nur nach dem Glück
doch renne nicht zu sehr!
Denn alle rennen nach dem Glück
Das Glück rennt hinterher

Bertolt Brecht

 

*
Hvordan kan vi egentlig vide, om Jorden ikke er en anden planets helvede?

Aldous Huxley 

*
Hvad jager vi dog efter? Er det lykken? Den har ingen endnu fanget ved kun at tænke på sig selv, den smutter fra os, hvis vi tror, vi kan gribe den uden at dele den med andre. 

Dronning Margrethe 

*
One morning I shot an elephant in my pyjamas. How he got into my pyjamas I don't know. 

Groucho Marx 
 

*

Kun arbejde, kærlighed og kunst er værdiskabende


*
To live outside the law, you gotta be honest 

Dylan (ref. Lars Chandresh) 

*
Lille spejl på væggen der 

hvem er .............st 

i verden her? 

Vagn Steen 

*
Wenn ist das Nurnstück gitt und Schlotermeier? Ja, Beigerhund - das Oden die Flipperwald gesputt! 

M. Python ca. 1944 

*
Den skall haffue den onnde lycke 

Den gode kand icke faa. 

fra Valravnen 

*
At udfordre skæbnen 

*
Denne periode, som er min mor, er for oven forsynet med skruelåg og har på sin højre hånd en automobilulykke. Ejvind er navnet. 

Per Højholt, 1966 

*
Room service? Send up a larger room. 

Groucho Marx 

*
She asked me to stay and I stole her room

She asked for my love and I gave her a dangerous mind 

David Bowie 

*
Som fløjl drenge 

Romersk kok i Asterix 
 

*
vinterens søvnveje blottes 

   vinterens søvnveje ligger blottede og fulde af vand 

      solen rammer dem 

Per Højholt, 1966 
 

*

Tror du på nisser?

Nej det da ved Gud jeg ikke gør.

 

*

it's been so lonely without you here

- like a bird without a song

Prince

 

*

I'm suffering from amnesia and deja vu at the same time.
I think I've forgotten this before.
Piet Rene Kramer

 

*

At slå koldt vand i blodet 

 

*

Man kan studere sig til en stadig bedre argumentation for det man føler er rigtigt. Men det, der er afgørende for retningen, man vælger, det er hjertet.

Anker Jørgensen

 

*

Verden og indholdet af min hjerne kan ikke skilles ad.

Svend Åge Madsen

*
Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller - det er mængden af liv i dine år. 

Lincoln 

 

*
Tiden sårer alle læger 

Jane Ace 

*
Al kunst er samtidig overflade og symbol. De, som går under overfladen, gør det på egen risiko. De, som ser symbolet, gør det på egen risiko 

Oscar Wilde 

*
Put your sweet lips 

a little closer 

to the phone 

Amr. popsang 1959 

 

*

Jeg har et billede af prinsesse Mary, hvor hun danser nøgen. - Nå ja, hun er ikke nøgen, hun har en stribet kittel på. Hun danser heller ikke, men sidder på en køkkenstol i en campingvogn; og det ér faktisk ikke prinsesse Mary, men en 58 årig kvinde fra Ichinooga, Idaho, som har vundet 12,5 mio dollars i lotto.

*
SHAK ALE MAN

Den kamp der finder sted om natten mellem trangen til at lade vandet og trangen til at fortsætte med at sove. 

Brian W. Aldiss 

*
Over sandet bar jeg lidt vand, siden sand over vandet 

Henrik Nordbrandt 

*
Twenty years of schoolin'

And they put you on the day shift

Look out kid

They keep it all hid 

Bob Dylan 

*
Fru Strøm havde sét et Mønster (Scheele fik sit Rejebrød rakt paa en Kniv af Fru Dunker) ... hos Davidsens ... og hvad havde Fru Canth ikke sét - idag hos Vett - en Model til Chemiser ... 

Herman Bang /Stuk 

*
Kom, Sydvest, som Frosten tvinger,

Kom med dine Taagevinger

Kom og løs den bundne Jord 

Blicher 1838 

*
Hvad kaldes den dér lækre skorpe uden om majsbønnerne?

Den hedder en lerskål, amigo! 

i Lucky Luke 

*

Grundlaget for musik er viden om harmoniens og rytmens erotik 

Platon 

*
I fælden er osten gratis 

*
At sparke ud med Benet og sige Hopla opfattes ofte som et Tegn paa Livsglæde. 

Storm P. 

*
Hvor har vi nosserne i dether problem, så vi har noget at tage fat om? 

*

HJULSKIFTET
Jeg sidder ved vejkanten. 

Chaufføren skifter hjul. 

Jeg har ikke lyst til at være dér hvor jeg kommer fra. 

Jeg har ikke lyst til at komme derhen hvor jeg skal. 

Hvorfor betragter jeg hjulskiftet med utålmodighed? 

Bertolt Brecht 

*
She can take the dark out of the night time and paint the day time black

Dylan 

*
Det er kun fremtiden, vi kan lave om på. Men så lad os da for fanden gøre dét. 

Steffen Kiselberg 

*
Moralister er folk, der kradser sig der, hvor det klør på andre 

Samuel Beckett 

*
Dér stod han tilbage - ene og mulat. 

Dan Bandmann 

*
Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen mer rigt end her, ned til den aabne Strand? 

Andersen, 1850 

*
Sandheden har jeg overladt til de unge, selv nøjes jeg med at sige tingene som de er.
Søren Ulrik Thomsen

*
If you're a good boy, you'll live forever

if you're bad, you die when you die 

Amr. dreng / ref. Erik Müllerhof 

*
Those are my principles. If you don't like them, I have others. 

Groucho Marx 

*
Rigdom er bedre end fattigdom - om ikke andet, så af økonomiske årsager.

Woody Allen 

*
Jeg græd fordi jeg ingen sko havde, indtil jeg så manden uden fødder.

Ali Reza Dehdar 

*
I gave her my heart - but she wanted my soul 

Dylan

*
Jeg har haft mange problemer i mit liv; men der ligesom ikke rigtig nogen af dem, der er blévet til noget. 

Mark Twain 

*
Hvad er Kunst - jeg tillader mig, med et Sideblik til Herren at udbryde - hvad er Kunst?

- Naar en bleg Herre med Stivrede Bukser og Jaket stiller sig op i Halvmørke og læser et Brudstykke af en trist og kedelig Historie om én, der hænger sig i Entréen i et bedre Hjem på Østerbro - saa er det Kunst.

- Men hvis en lille Mand med rød Næse og alt for mange Bajere synger en Vise, saa Folk maa gaa for tidligt hjem af Grin - saa er det Gøgl.

- Er vi inde paa det rigtige? 

Storm P. 

*
Det er muligt, at menneskene ikke bliver bedre af at få det bedre, men det er i hvert fald givet, at de bliver slettere af at forhindre andre i at få det bedre.

Villy Sørensen 

*
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 

(1 Kor. Kap. 13) 

*
Men ikke alt var lut og lagkage.

i en skriftlig opgave 1996 

*
Det kan da godt være, jeg er blevet lidt tynd i toppen; men der er stadig saft i roen 

Otto Brandenburg 

*
Bordskåneren Orla den Grå har afholdt delegeretmøde i kabyssen på fiskekutteren Esmeralda af Herning, der befinder sig 32 sømil vest for Fladen Grund i smult vande med vekslende skydække, god sigtbarhed og udsigt til let til moderat overisning. Lufttrykket er højt, ca. 1020 millibar over Azorerne. - (Og vi gentager farvandsefterretningerne). Han sender en båndoptagelse foretaget i maskinrummet sidste tirsdag af gavotten fra Bachs cellosuite. Her spillet på guitar, idet celloen for øjeblikket er begravet i en ladning industrisild til 4 kr. kiloet. 

Radio Dejlige 

*
Det er meningsløst at have en ufravigelig regel for, hvad man bør læse, og hvad man ikke bør. Mere end halvdelen af den moderne kultur bygger på det, som man ikke bør læse. 

Oscar Wilde 

*
"Det sete afhænger af øjnene, der ser", siger man.

Men af hvad afhænger da øjnene - om ikke af det, de har set? 

*
Naturlighed er den vanskeligste attitude, man kan indtage. 

Oscar Wilde 

*
De var der næsten alle sammen: Byens Tage, Hjemmets Arne, Kinabugtens Kaj, Bo Bedre, Tågernes Kaj, Mette Vuns, Bend Over og Ali Bi. 

3 Bolde 

*
I was hoping he would faint. He said, "I can't go any further, let me die." I said: "If I leave you here, Bill, you won't be found. Let's have another go." He said: "All right then." The same thing happened. He wouldn't... he couldn't stand it any more, and I had to leave him there. In no-man's-land.

Roger Waters/ Amused to Death

*
Hvad er komik? Hvordan man laver komik? Det er dét, du spørger om? Jo. Altså. - Det drejer sig om, at A tror, at B er fiskehandler. Resten kommer af sig selv. 

Leif Panduro i radiointerview

*
Chefredaktøren lo. Det lød, som når skarpretteren prøver at vrikke en økse op, der er gået fast i huggeblokken. 

Klaus Rifbjerg 

*
Notch, notch. Know whattamean? Say no more! 

M. Python 

*
Kære Eddie

The Picture Post er for folk, der bevæger læberne, når de læser. 

Rayond Chandler 

*
I skyggen er der altid plads 

Hans Magnus Enzensberger 

*
Dem, der gør fredelige revolutioner umulige, gør voldelige revolutioner uundgåelige. 

John F. Kennedy 

*
People say I'm crazy - dreaming my life away 

Lennon 

*
Computeren er den logiske videreudvikling af mennesket: Intelligens uden moral. 

John Osborne 

*
En stil som også ses hos den mere kendte kunstner Salvador Dali, som hænger i mange hjem. 

i skr. opgave 1993 

*
Sacred cows make the best hamburgers 

Abbie Hoffmann 

*
Hvis noget er noget, og intet er intet

kan der ikke være noget, der er næsten intet.

Dog er der en bleg novembersol,

der skinner på en ølkapsel udenfor den mossede kirkegårdsmur. 

Henrik Nordbrandt, 1986 

*
Hermed rejses spørgsmålet om røvens epistemologiske potentialer: Hvilken betydning har den for tænkningen? Og for menneskets forståelse af sig selv og sin omverden? Sloterdijk mener, at dens forkærlighed for det elementære og det fundamentale i enestående grad prædisponerer røven for filosofien. 

Steen Larsen 

*
Min far han var kusk, min mor var nærmest blond.
Dirch Passer 

*
Bare der nu kom én med tebakken, morgenavisen og de varme rundstykker, sådan en lille smilende, men ydmyg sortklædt kvinde med hvidt nystrøget forklæde og kappe og godt udviklet benmuskulatur. 

Lauritz Tetens 

*
Og Romerne, de støtter min Røv. - Er altid, har altid været, og vil altid vedblive at være: Kastenfrey 

16 årige Mozart til kusinen Bäsle 

*
"Die ist ein Kinderhunder und zwei Makkelduber, und der Bitterschöne ist ein Wunderhaus", sprechen Sie?

"Nein", spricht der Herrn, "ist Auffenburger mit Zweitingen!" 

M. Python 

*
De, som fornægter sjælen (materialisterne), fornægter nødvendigvis også helvede. Det er uden tvivl også i høj grad i deres egen interesse.

Baudelaire, ca. 1860 

*

MADSEN er tyk urolig og rødmosset ligesom

HANSEN og OLSEN der blot er lidt tykkere

PETERSEN CHRISTENSEN og FREDERIKSEN er

lyse NIELSEN LARSEN og JOHANSEN er blege

modsat MADSEN og OLSEN i den undersø

gelse jeg refererer til er begrebet gemytlig

hed ikke medtaget men mon ikke OLSEN

Vagn Steen 

*
Forargelsen er den billigste form for vellyst 

PH 

*
It's lonely at the top, but you eat better 

Graffiti, New York 

*
Vi gratulerer dig til din genvundne helse 

Da du for døden lå bad alle for din frelse

Grund havde vi dertil. Vi alle bange var

din efterfølger blev en endnu større nar 

Holberg 

*
Jeg taler helst med børn; thi om dem tør man dog håbe, at de kan blive fornuftsvæsener; men de, der er blevne det - Herre Jemini! 

Kierkegaard 

*
Rektor har røde hår på pikken!

Skolegårdslokum 1960'erne, Sct. Annæ Gymnasium 

*
Everybody is making love or else expecting rain 

Bob Dylan 

*
At slå tiden ihjel 

*
At fordrive tiden

 

*

Når jeg blir dygtig nok, vil jeg skrive et digt, der starter så tøvende og toner så usikkert ud som et første og sidste kærtegn: Indtil da må det smælde som pisk over nakken. 

Søren Ulrik Thomsen 

*
I once stole a pornographic book that was printed in braille. I used to rub the dirty parts. 

Groucho Marx 

*
Det vigtigste er ikke at deltage, men at være med! 

3 Bolde 

*
Der var engang en klog kvinde. Hun boede alene med sin søn i en ussel gård ved en bakke. Deres eneste ejendom af nogen værdi var en hest. En dag løb hesten væk. Naboerne kom til og udtrykte deres medfølelse. - Det var sørme slemt, sagde folk. - Nå, det kan vi ikke vide, sagde den kloge kvinde. Nogle dage senere kom hesten tilbage og førte flere vilde heste med sig. Naboerne kom til. - Det var sørme godt, sagde de. - Nå, det kan vi ikke vide, sagde den kloge kvinde. Den følgende dag prøvede sønnen at ride en af de vilde heste til, faldt af og brækkede benet. Naboerne kom til og udtrykte deres medfølelse. - Det var sørme slemt, sagde folk. - Nå, det kan vi ikke vide, sagde den kloge kvinde. Et par dage senere kom hæren gennem egnen og tvang alle de unge mænd til at tjene i kampen mod de fjendtlige barbarer. - Sønnen lod de være. Han havde jo brækket benet.

Chuang Chen 

*
Tell me true, tell me why,

was Jesus crucified

Is it for this that Daddy died?

Was it for you? Was it me?

Did I watch too much T.V.?

Is that a hint of accusation in your eyes? 

Roger Waters /The Final Cut 

*
Hvis nogen ikke går i takt er det måske fordi de lytter til en anden trommeslager 

*
Italienerne tænker kun på to ting. Den anden er også sex. 

Catherine Deneuve 
 

*
"Goddag Grisling" sagde Plys. "Dette er Tigerdyret" .

"Åh" sagde Grislingen og skubbede sig om på den anden side af bordet.

"Jeg troede Tigerdyr var mindre" 

A.A. Milne 

*
Englænderen er det eneste menneske, der er i stand til at stå i kø alene.

George Mikes 

*
Hver gang lykkehjulet drejer, går der en vare ud herinde fra. 

Ole Klitgaard 

*
Erfaring er som den kam man får, når man har mistet håret 

Judith Stern 

*
Den der tager en kvinde på brysterne, er ikke nær så fræk som ham, der tager hende på ordet 

Suzanne Brøgger 

*
Matematik: Der står 5 køer på en mark. Gærdet åbnes. Der kan passere 2 køer gennem gærdet i minuttet. - Hvor mange køer står der på marken efter 3 timer og 41 minutter? 

*
Kurve: Den yndigste afstand mellem to punkter 

Mae West 

 

*

Skulle man sætte en etikette på, så er det noget med en vis ironisk humanisme, som bygger på en fundamental tillid og mistillid til mennesket på een gang. Som på een gang forholder sig til de højst ubehagelige realiteter og til de fantastiske muligheder.

Villy Sørensen

*
Inteviewer: Mr. Gandhi, hvad synes De om europæisk kultur? 

Gandhi: Ja, det synes jeg ville være en rigtig god idé. 

*
I vores del af verden bliver de fleste selvmord begået med kniv og gaffel

U-landsrådgiver i radioen 

*
Godt nok er jeg en uforbedrelig romantiker; men med hensyn til bøf er jeg realist 

Storm P 

*
Kalorius Jensen - en lytter fra Frederiksberg, som ønsker at være anonym - sender i dagens anledning de bedste hilsner til mor. "Undskyld at din fødselsdag glippede igen i år, mor. Men der har været så meget. Og nu er Erna skredet med alle møblerne og også fjernsynet, som ingengang var betalt. Så nu sidder jeg helt alene her med en ussel transistorradio, hvor batterierne er ved at være flade - og tænker på dig, mor. Og så er det mine tanker går tilbage til min lykkelige, men korte barndom, hvor du plejede at putte mig i seng og nynne denneher ...." 

Radio Dejlige 

*
Guds mor hedder Gudmor. 

*
Those who restrain desire do so because theirs is weak enough to be restrained. 

William Blake 

*
Somewhere on this globe, every ten seconds, there is a woman giving birth to a child.

She must be found and stopped. 

Sam Levinson 

*
There is no money in poetry, but then .. there is no poetry in money either.

Allen Ginsberg 

*
Jeg vælger mig April 

Bjørnestjerne Bjørnson 

*
Paamind de Uskikkelige

Trøst de Kleinmodige

Ophjælp de Skrøbelige

Vær langmodig med alle 

1. Thes. 5.14 

*
Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana. 

Groucho Marx 

*
Den engelske skoleuddannelse er den bedste i verden, hvis man overlever.

Peter Ustinov 

*
Life is what happens when you are busy making other plans. 

Lennon 

*
Det er ikke nok at æde og drikke og kneppe og sove.

Man må også berettige sit liv her på jorden.

Mindre kan det ikke siges.

Man må berettige sit liv. 
 

*

Frie fugle flyver
Tamme fugle længes


*
De gamle si'r at Minamandavarfrakerdemix' grandonkel blev gift med en pige fra Thalassotherapix' klan, som et næstsøskendebarns mosters svogers bedstefar til Malapartix' søn var forelsket i ... ... men der er andre, der hævder, at der var en virkelig væsentlig årsag: Det drejer sig om en ged, som hans svigeroldefar havde nægtet at betale til tipoldemoderen til Minanmandavarfrakerdemix' bedste vens grandtantes svigerkusine, under påskud af at hun havde spat (geden, ikke hunsvogeren) ... men det er ihvertfald en meget alvorlig affære. 

Vendettix 

*
The great tragedy of science -- the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact. 

Aldous Huxley 

*
He is a sick human being. We shouldn't hate him, we shouldn't make fun of him, we shouldn't treat him as a pariah or an idiot. We should reach out to him as a brother, with love and compassion, and operate on his brain. 

Gene Ward Smith 

*
If you can't laugh at death you have no business killing people. 

Demise O the Clown, National Lampoon. 

*
Of course the US Constitution isn't perfect; but it's a lot better than what we have now. 

Eric Sheppard 

*
`Go to father', she said, 

when I asked her to wed. 

She knew that I knew that her father was dead. 

She knew that I knew what a life he had led. 

She knew that I knew what she meant when she said, 

`Go to father.' 

*
It's said that 'power corrupts', but actually it's more true that power attracts the corruptible. The sane are usually attracted by other things than power. 

David Brin 

*
If the right people had been in charge of Nixon's funeral, his casket would have been launched into one of those open-sewage canals that empty into the ocean just south of Los Angeles. He was a swine of a man and a jabbering dupe of a president. Nixon was so crooked that he needed servants to help him screw his pants on every morning. Even his funeral was illegal. He was queer in the deepest way. His body should have been burned in a trash bin. 

Hunter S. Thompson 

*
A man with a watch knows what time it is. A man with two watches is never sure. 

*
Han: Vil du med hjem og bolle for 100 kr 

Hun: Nej da ... 

Han: Du har måske ikke 100 kr? 

*
Chi Wen Tzu tænkte sig altid om tre gange, inden han skred til handling. To gange havde været rigeligt. 

Konfutse 

*
Den ordblide løve sad oppe i grantræet. Den havde læst et sted, at den var dyrenes kogle. 

*
He followed a bad road for a while: Han var forlovet med en baderotte fra Fårevejle 

*
Hellere tænde et lys end forbande mørket. 

Konfutse 

*
Kultur er ikke en sutteklud eller et gibsbind til afstivning af daskende lemmer. Kultur er benzin og ild i røven, en evne til ikke at kunne sidde stille, men hele tiden at flytte sig, at finde takten ikke i det taktfaste, men i den store ubestemmelige rytmik, der er vores fælles vilkår. 

Klaus Rifbjerg 

*
Hvis du kunne sige det med ord, var der ingen grund til at male. 

Edward Hopper 

*
Hvis du kunne sige det med ord, var der ingen grund til at digte. 

*
Kærligheden, visdommen, skønheden har deres guder, men humoren ingen, måske fordi intet væsen med humor kunne udholde at være gud. 

Per Lange 

*
Don't you die on me!

amerikanske film 

*
Well my heart's in The Highlands at the break of day

Over the hills and far away

There's a way to get there, and I'll figure it out somehow

Well I'm already there in my mind and that's good enough for now 

Bob Dylan 

*
Henning blev altid betaget af disse smukke Hænder, og idag bar hun meget vide Ærmer, saa den runde Arm saaes lige op til Albuen; de var saa yppige, disse Hænder, med deres fyldige Blødhed, blændende Hvidhed og kraftige Former; og saa det fine skiftende Muskelspil, de yndefulde bevægelser - der var saadan en nydelig, bølgende Bevægelse, naar de strøg henover hendes Haar. Hvor havde han ikke tidt havt Ondt af dem, naar de maatte springe og strække sig over de dumme Tangenter, det passede de slet ikke til, de skulde ligge stille i Skjødet af en mørk Silkekjole, smykkede med store Ringe som nøgne Haremskvinder. 

J.P. Jacobsen 

*
Forsigtighed, min skjønne Ubekjendte! Forsigtighed; at træde ud af en Karreet er ikke saa let. 

Søren Kierkegaard 

*
Hvor er I henne venner - er festen forbi? 

Eik Skaløe 

*
Træd et skridt tilbage og mærk mig det sidste sekund, før du som en brølende bue slynges bagover mod den tørre lyd der fremkommer når kraniet møder karrets kant. 

Klaus Rifbjerg, 1960 

*
Mit hjerte svømmer i blod fra syndens sorte flod, og i Guds hellige øjne er jeg et monster plat; min sorte sjæl et åbent sår, nu mine synder mig som helvedsbødler slår. 

Georg Christian Lehms 1714, overs. Ole Klitgaard 2001 

*
Kattepine: Den situation en kat befinder sig i, når den står og venter, mens man skærer bidder af et stykke kød.

Jo længere man venter, des mere kød får man i alt - så det er vigtigt at være tålmodig.

Men var det alligevel ikke bedre at få ikke helt så meget, men så til gengæld få det hurtigere?!

*
The die is cast: Den døde er kastet 

oversættelse på TV Danmark

*
Give me

a kiss to build a dream on

and my imagination

will thrive upon that kiss 

Louis Armstrong


*
Dijon vu: Følelsen af lissom at have smagt den sennep før 

*
When two egoists meet, it's an I for an I

 

*

Kvinden skal være

en blød glat sten

som glider i havet uden modstand

når jeg har kandiseret hende med følelser

Janus Kodal

 

*