Gustaf Munch-Petersen

Det underste land

1933

 

 

 

*** 1. tilegnelse.

 

paa vejen blev

mit hjærte alt for tungt at slæbe

her lagde jeg denne del

ved vejkanten

men ogsaa dette tilkommer dig -

her

stedet, hvor jeg hvilede sidst

og maatte lægge dette -

ogsaa det tilhører dig -

over dine øjne

sidder alle guds smil

roligt afventende

min sikre herliggørelse -

 

*** 2. med lukkede øjne.

 

det er som om

ingen strøm kan drukne mig

ingen sorg kvæle mig

helt -

det er som om

kærlighed kommer til mig

over alle have,

fordi en blød streng altid svinger

i mig -

 

*** 3. og gud talte.

 

det var ikke gud -

 

hænderne legede

som børn i vejstøvet,

og hans øjne flagrede som hvide sommerfugle -

og han hviskede - :

 

hvorfor gemmer i jeres drømme -?

hvorfor bærer i ansigter foran jeres drømme -?

i solen skulde i lægge dem -

i vinden skulde i brede dem ud -,

paa vejene skulde i gaa nøgne under jeres drømme,

at i kunde blive skønne, som de -

ikke med jeres øjne skulde i elske,

ikke gennem haardt glas skulde i se trolddommen -

ikke gennem firkantede smil skulde skønheden sive ud

og blive ædende draaber -

hvorfor gør i krigere af jeres hænder,

vogtere af jeres smil -?

 

og hans øjne flagrede,

og han talte -:

 

o, at se hver enkelt drage ud

med sine drømme i oprakte hænder -,

syngende mod solen og stormen -:

elskede, her er alle mine drømme -,

tag -!

ve - ve over angsten -

ve - ve over angsten -

ikke lysten i jeres vagtsomme øjne

skulde i skænke jeres elskede -,

ikke viden, dryppet ud i smil -

se jeres underlige længselsfulde hænder -

fyld jeres hænder med følsomhed -,

og gaa til jeres elskede -,

og sig - her er alle mine drømme -,

tag -!

 

*** 4. regnen

 

regnen kom -,

og mændene satte sig paa hug

og holdt deres tøjstumper op under maven

ryggene blinkede som oljepytter i natten

og rokkede frem og tilbage,

for at faa tiden til at gaa -,

deres vaade kinder tyggede solsikkefrø,

mens vandet fossede

og fyldte natten -

 

tidligt klædte mændene sig paa

og sang til en ren himmel

og tidligt bøjede de sig

under en ny sol -

 

*** 5. ellen.

 

ellen -, ikke var det meningen -

 

ellen, i dag kommer jeg

og henter dig -

læg noget over de dybe saar

i dag -, bare i dag -

jeg henter dig -

du skal -

vi gaar og spiser under træerne -

jeg ved ikke hvor -,

brød - ost - vin -

jeg skal spille for dig -

jeg skal kalde en af de store lallere frem

af den blaa skumring -

ellen -!

en rus vil jeg give dig -,

og naar du vaagner,

(aah, du vaagner aldrig),

flyder smaa bække med unge træer

over de dybe saar -

jeg vil give dig en rus,

at du aldrig finder tilbage -

 

*** 6. min far.

 

han vaklede

og jeg fangede hans øjne -

aah som vidunderlig tavse

hjælpeløse fuglehjærter var de

med den store smertes kraft,

som er kunsten,

straalende i et blankt hav -

o svagheden greb mig som en storm

og jeg slog -

 

en nat, hvor een lampe

samlede al ensomhed,

sprængtes frugten

og hans liv stormede ud i toner

og tvang himlen til graad -

og jeg bed i min tunge

afmægtig -

 

o, far

to hvide fugle

vogter godheden i min sjæl

med uovervindelig hellighed -:

dine hænder -

 

*** 7. aften.

 

jeg klagede -:

større end alt var min elskede -,

større end alt -

 

og jeg gik -

 

en aften ved den sovende flod

huskede jeg,

at sangen om den store kærlighed

spilles vidunderligst med to pinde

mod et stykke træ -

 

*** 8. tal ikke til mig.

 

saa stille

saa stille -

tal ikke -!

 

meget meget forsigtigt

maa jeg gaa,

hvis jeg skal finde noget -,

og alene maa jeg gaa,

hvis jeg skal finde noget -

 

endnu har jeg ingenting fundet -

jeg har hverken

fundet mit hus

eller min elskede

eller mine marker -

de maa være

et sted, hvor jeg endnu ikke har været -

jeg har allerede gaaet meget længe -

maaske har jeg meget længe

endnu at gaa -

 

og helt alene maa jeg gaa

og saa forfærdeligt forsigtigt

maa jeg gaa,

hvis jeg skal finde noget -

men jeg maa jo

finde et sted at være -

 

jeg maa jo have et hjem et sted -

jeg ved jo,

at jeg har mit hus

og mine marker et sted -

min elskede kan jo ikke vente altid -

jeg har allerede gaaet meget længe -

tal ikke til mig -

hvis jeg har alt for længe at gaa endnu,

blir det maaske for sent -

 

stille - stille -!

jeg maa

finde mit hjem -

 

*** 9. latter.

 

i fortvivlelse

saarede jeg helligdommen,

som du med templer og alt

havde bundet med kærlighedens traad

under mit hjærte,

og den faldt -

blandt lave stumper

saa jeg dig gaa

for evigt -

 

længe gik jeg

bærende min daarelatter

rundt mellem ruinerne -

mange kom -

ingen kunde bygge templer -

mange gav -

ingen turde tage latteren -

 

o gud - gud - gud -

og hvis du en dag kommer tilbage -,

kan jeg ikke kende dig -

ha - ha -

 

*** 10. vent -!

 

hun venter -

intet er for stort -

foroverbøjet sidder hun -

panden stirrer -

natten trækker lange lange

nynnende fløjelsbaand gennem hendes aabne pupiller -

sagte famler næsefløjene

vælgende i overflodet -

intet er for stort -

taalmodigt venter opadvendte haandflader

den første draabe -

 

*** 11. bekendelse.

 

præstinde -!

jeg hylder dig -

 

færdig ligger din skæbne -

sikker

med vældige bolte gennem hele jorden -,

urokkelig, som det, der er sket -,

sikker som faldet -

eet begær

er dit liv -

 

du ved det store maal -

blandt væltede flasker

og svin

plukker du taarøjet

det store

det eneste -

ravende frelser du

skønheden selv

i verden -

præstinde -!

 

een gang

i en sanseløs nat

elskede jeg dig

præstinde -

 

alt kan jeg gøre -:

pine fjender

klage -, juble -

elske mine egne lokker -

præstinde, til dig kan jeg tale -,

du ved det -:

at jeg ikke har valgt min stjerne selv

at jeg aldrig har set min stjerne

at der kun er een stjerne

for mig,

at stjernen findes -

 

dig hylder jeg -!

ikke kender du barmhjertighed -,

mig frelste du -

præstinde -

 

*** 12. drengens klage.

 

hvor kan jeg gemme mig

hvor kan jeg gemme mig,

o i nat vil de alle komme

vil de alle komme fra hele verden -

o findes der ikke

et eneste skjulested

bare et eneste skjulested

til mig

i nat -

jeg er saa bange

jeg dør af angst,

naar ingen synger i hele verden

om natten -

 

o hvor kan jeg gemme mig

gemme mig bare i nat -

alle de store sange

er døde hjemme

hjemme er ikke flere store sange

nu synger de kun smaa sange

hjemme -

 

o jeg dør af angst,

naar ingen synger i hele verden

om natten -

 

*** 13. kærlighed.

 

jeg kom til den by,

hvor alle mennesker lever -

og jeg saa med stor smerte,

at alle var sekskantede,

tolvkantede eller ottekantede -

de, som jeg ikke kendte,

lo og sagde, at jeg var et æg -

og de, som elskede mig,

blev graa og klagede,

fordi eet enkelt æg

kostede saa mange mennesker -

 

en kvinde, som aldrig havde elsket,

kom og fortalte mig,

at jeg var født af en langbenet fugl,

som havde mistet sin stemme

ved at se langt bort -

og hun forstod, at hun maatte blive længe hos mig -

en gang hvert halve aar

knækkede skallen

og noget kom ud -,

og der var en ny skal nedenunder -

 

glad laa jeg i hendes skød

og prøvede alle farver -

og hun sad alene og græd

over, at eet eneste æg

skulde koste saa mange mennesker -

 

*** 14. ikke andet.

 

det siger jeg bare

her i græsset

som gynger

synger om bid

her i de mørkegule blomster

her sammen med min lille tromme

jeg hader tynde stemmer

latterlig høje stemmer

jeg selv har en smuldrende mumlen

det siger jeg bare

at du skal blive her

blive her -

du mister noget

hvis du gaar nu

gaar du nu?

hvis du blir her

ved ingen, hvad der kan ske

se min lille tromme

den er en stor stor sjældenhed

hvis du taler nu

kvæler jeg dig -

 

*** 15. min baby.

 

naar du ikke

kan elske min baby,

er alt ligemeget -

 

det er ligemeget,

at du aldrig sover -,

at dine træk borer

som rødder, der aldrig naar ned -,

at du elsker mig -

 

dag og nat

dag og nat

tæller min baby

mit hjærtes stumper,

ordner dem paany -

naar min baby sover,

er jeg

ingenting -

 

uden at elske min baby,

vil du aldrig faa mig at se -

 

*** 16. slottet.

 

du min lille pige -

du er selve det stumme land -,

hvor vejene, som intet navn har,

fører rækker af lastdyr

gennem døgn opad

med tildækkede byrder til slottet -

 

og langt langt nede

en vældig vældig milevid slette

med hjorder af gumlende blankklovede bisonokser -

gumlende - tyggende -

skiftende ben - og solen bager roligt -

slette og slette og bisonokser -

og flad sol -

græsset kilder vinden under maven -

bisonokserne tygger -

 

men inderst -!

højt højt op ad smalle stier -,

i det stumme land -

o hvem har set slottet -?

 

*** 17. rival.

 

svag og god er du -

jeg vil skære din hals

i et kort og let snit -

og glemme dig -

men ikke hjælper det min elskede -

du gav hende alt,

hvad du havde -

jeg gav hende mere -

jeg gav hende noget stort,

som jeg havde -

ikke alt -

ikke fører jeg guds haand -

men jeg,

ikke du, har synkende, druknende

slugt vand af floden, hvis bredder

er guds læber bøjet over jorden -

hos dig kunde min elskede sove

uden frygt -

du er svag og god -

i et kort og let snit vil jeg skære din hals -,

jeg vil ikke kende dig

jeg taler ikke dit sprog

du kan ikke se, hvad du har gjort -

men det er nødvendigt, at du dør,

saa at jeg kan glemme dig -

jeg ved ikke om jeg elskede hende,

men det var min kvinde

i verden -

dø -

 

*** 18. sump.

 

jeg har en sjæl -

i over et aar

har jeg vendt og drejet den,

vredet og glattet den ud -

 

jo mere jeg skrubbede,

jo renere blev den -

jo mere jeg stak,

jo mere sved det -

og jeg bemærkede dette

med uro og alvor -

 

i mellemtiden

sprøjtede mit legeme

unyttig sæd

over uskyldige -

 

*** 19. martyrer.

 

i, som kuede jeres munde -,

tvang jeres øjne udad -

ogsaa jeg

elsker jer,

der først vendte pisken

mod egne drømme

og sagde: lig !

og saa rakte sværdet

over

de smaa og faldne

mod de store frække -,

glemmende egen graad

for andres nød -

jeg elsker jer -

 

o at i maatte leve

til de,

som i nu gir brød

kommer for at kræve

ogsaa jeres drømme og jeres graad -,

og i kan kaste pisken

og gi alt -

 

*** 20. en god kvinde.

 

din bitterhed

er løgn -

din uegennytte

hægen om saar -

du er født -!

 

du vil ikke tage almisser -

hvad har du at give -?

hvad har du -,

som du ikke har faaet -?

se din hellige pligt

mod dig selv, som du har faaet -

tag -!

hvad har du at give -,

hvad har du at dræbe -?

du har dig selv -

 

*** 21. ivigtut.

 

de hundrede mand

graver sten

i elleve timer -,

og fylder store skibe

og fremmede aktionærer,

som de gir fa'en -

(elleve timer -)

 

og de hundrede mand

hælder champagne

i sjæle,

som længslernes by

burde frygte,

og ikke kunde fylde

for to aar siden -

 

og de hundrede mand

rejser hjem

(efter to eller tre aar)

med længsler

tunge som stenbunker

og uberegnelige som isfjelde -

 

og de hundrede mand

sejler frem og tilbage

(saa længe de kan)

med deres mystiske sjæle

som de ikke kan

gi fa'en -

 

*** 22. pigen else.

 

engang blev du skræmt -

nu sidder du med friheden -

dit hjærte vejer intet -,

o du er fri -

---

altid holder du dit røgfarvede smil

op foran øjnene,

før du ser paa de andre,

som ikke kender skrækken

for stumme dyr -

 

nu sidder du med friheden -,

dine øjne er trætte

som en kos nakke

af at smile -

 

*** 23. du.

 

døende laa den lille -

et tyndt skrig -

minutter som millioner af modbydelige fluer -

gloende hamrede angsten smaa tindinger -

kynisk langsomt gik du

hele natten -

malede du skrækkors -,

time efter time -

smaa øjne - smaa fingre

overgav sig stump efter stump

til fluerne -

du hæklede sorte sløjfer

og bandt dem sindigt

om hver enkelt lille glæde -

iturevne smaastumper af skrig fejede du ud

med træt mine -

døende laa den lille

endnu om morgenen -

saa brast din taalmodighed -,

genert smilende sagde du: kom -

og sammen gik i ud

paa en ny eng -

under græsset

vred jorden sig i tykmavet latter -

og solen kom

som en blankøjet ko

og slikkede den lille i nakken -

 

*** 24. danserinden elisabet.

 

elisabets sjæl

havde ben som de dybe toner

i en violoncel

med fødder, der dansede -

 

men hendes fader

med det blonde skæg

døde,

og elisabet græd altid -

 

hendes taarer var store

som gennemsigtige kugler

af champagne -

og disse taarer lokkede

mændene med de trefjerdedels sjæle -

 

og elisabet

gav hver enkelt af mændene

en stor taare,

for at de kunde lægge den

omkring deres smaa hjærter

og blive store mænd,

som hendes far -

 

men da hun ikke

kunde elske dem,

gik de efterhaanden bort,

(og skønne, fordi de havde

en champagnetaare omkring sjælen)

og elisabet græd

og kunde ikke danse,

naar hun ikke elskede -

 

til sidst kom

den skønneste af alle mænd,

(lokket af taarerne),

den vidunderlige digter

uden sjæl -

og han elskede elisabet

med sit legeme,

som var visere og herligere end nogen sjæl -

 

men en nat,

hvor elisabet for første gang

havde danset,

huskede hun,

at hendes far med det blonde skæg

havde haft en stor sjæl -

og saa kunde elisabet ikke mere

elske den vidunderlige digter -

 

og han gik -,

vild af sorg

og tog elisabets sjæl med sig,

da han gik -,

elisabets sjæl,

som havde ben som de dybe toner

i en violoncel

med fødder, der dansede -

 

og den vidunderlige digter

blev ogsaa siden altid elsket -,

(fordi han var saa vidunderlig skøn),

men hele hans liv

laa elisabets sjæl i hans bryst

og græd sine store taarer -

og elisabet døde,

fordi hun ikke kunde danse

og elske uden sjæl -

 

*** 25. tigger.

 

hvad skriger du for -

dit satans fjols,

din slatne bugfylder -

hvad i helvede skriger du for -

kan du ikke hjælpe dig selv,

din blege hjulbenede stodder -,

saa springer jeg selvfølgelig

ud mellem hajerne

og hiver dig i land -

dit røvhul -

 

*** 26. nomader.

 

som nyfødte børns fødder

er jeres øjne under længselen

gaa -!

gaa -!

langs de underligt talende floder,

som føder skovene

og fylder dem med svar -

o, skovene,

der kryster floderne

som lyttende melankolske slanger -,

og trækker himlen ned over sig

med døve urokkelige arme -

gaa -!

maaske finder i der

en vældig kvinde

med herlige syngende fødder

og hvide øjne -

eller

bjærge af sovende mænd

med røde brændende sanser

imellem sig som baal -

eller

rædselsgrebne børn

med ansigter af haardtbrændt ler -,

og hænderne knugende om smaa plettede sten -

eller i finder

den fede gud,

hvis taarer hamrer syndflodsglæde

mod sumpplanters haarde blade

hvis smaa øjne smiler,

mens taarerne trommer som fortvivlede tænder

hurtigere og hurtigere -

 

gaa -!

altid finder i noget -

(ikke helbredelsen -)

ser i ikke, at jeres sygdom

er større end alle andre -

o, mange er i -,

i, som har smitten -

gaa -,

og giv jeres uendelige uro over jorden,

altid finder i noget -

 

*** 27. til jer.

 

det er til jer,

jeg taler -!

 

hvad er

drømmende dyr

og stor glæde

mod larmen

fra rasende maver

og forpinte køn -?

 

idioti -!

 

ikke

raser min mave,

og altid har jeg elsket,

og ikke kan jeg stille larmen -

 

men det er

til jer, jeg taler -!

---

en fjern aften,

naar i sidder roligt

med fælles sejr imellem jer -,

finder i maaske

en anden hunger i blodet,

en ny længsel,

der taler om mærkelige dyr

og stor glæde -,

og kræver ny kamp -

 

*** 28. blod.

 

en søndag morgen

gav du blod

til din mest elskede drøm -

 

dit legeme sang om stor lykke -

drømmen døde -,

og du fødte mig -

 

mor, den døde -,

drømmen -

det var mig, du fødte -,

o du gav drømmen dit blod -

---

mor -!

blod -!

mit hjerte er ikke sten -

mit hjerte

er

ikke sten -

 

o, jeg ser -

blod er ikke dejlig elskov -

blod - blod

er kobberlænker -

---

kære mor -, ikke er jeg drømmen -

mor - hvorfor snor dine evigt rastløse fingre

taalsomme lokker -

for mig -?

hvorfor ser din sjæls øjne

altid vaagende

endeløse marker, hvide af ben -?

hvorfor bøjer ørneryg knæ

for uværdige guder -?

hvorfor græder du - mor -

for mig -?

kære mor -,

saa du ikke, at drømmen døde -?

---

min mor -!

elskede - rejs dig -

se vejen -!

(o se ikke altid

flaskerne

grinende kvinder

sult -

se ikke altid gruset, stenene -)

se vejen -!

se den vej, som jeg gaar, som du fødte

søndagen, da dit skød var livets syngende mund -

---

mor - hvorfor ønsker du mig

søvnen

mætheden

usaarligheden -?

giv mig kraft, mor -,

af det mod, du fik

hin søndag -,

da du ikke saa,

at din skønneste drøm døde -

og mor - mor

engang,

naar jeg har fundet vejens halespids

dybt inde i det underste land,

skal vi mødes

og som en dobbelt draabe flyde ud i søen,

som er livets øje -!

kære mor -

---

o, mor -

at du gav drømmen dit blod -

o, stakkels, elskede mor -

store mor -

 

*** 29. for sent.

 

gennem denne nat

hører jeg

dronningens øjne kalde -

 

men dronningen sover

blandt palmevinde -

det er kun

hendes øjne, der kalder -

 

dronningen har ikke mere

brug for mig -

det er mig, der behøver

hende -

---

let at finde sydens maane -

men jeg har ødelagt min elskov -

den er ikke mere til at stole paa -

men jeg vil sende min maage

som en hvid streg

den, som er tilbage -

og haabe alt -

 

for

gennem denne nat

hører jeg

dronningens øjne kalde -

---

dronningen kalder jo ikke -

det er mig, der behøver

hende -

 

*** 30. paa fjældet.

(fragment)

 

bare for at binde mig

tog hun min blomst -

 

med dolken

med dolken

stak jeg hende -

ha - ha - ha -

 

ensomheden er stor -

ved du,

hvor de nye blomster er -,

dolken min -?

 

*** 31. melodi.

 

hør -!

hør den saarede mand

svinge langsomt

langsomt og vegt

med en stor palme

han svinger

palmen strækker sig bøjende

palmen rejser sig

palmen svinger

længere tyndere lysnende

svinger

krympende tætnende

synkende

langsomt i fjern vellyd

over en raslende sø af sorte hjerter

smalle bølger af flade skinnende hjerter

hurtigt trillende ebonitbølger

snublende klingende

sporløst forsvindende

lav brænding -

palmen svinger

til spinkle hænders klage

kaster sølvskygge

af flimrende fjern trompetdans

over søen -

svinger -

flygter -

 

*** 32. dans.

 

lad mine ører i fred

for din smerte

lad mine øjne i fred

for din smerte -!

 

jeg har en hel

verdens sorger

forbandelser

og vildskab

et sted -

en hel forbandet verdens vilde sorger

har jeg -

jeg danser

jeg danser -

 

lad mig i fred -!

jeg har

alle slags elskov

i en herlig stue

med sort dør -

 

nu

er der tænder i navlestrengen -

gaa væk

gaa væk

nu danser jeg -

en fed streg tværsover -

 

lad mig i fred

jeg har et dybt saar -

 

o, nu danser jeg

alene -

nu gaar det

nu danser jeg

alene -

 

nu falder alle haver

det, som er færdigt,

ler -

 

*** 33. det underste land.

(til fannie hurst)

 

o stor lykke

stor lykke har de faaet.

som er født i det underste land -

overalt kan i se dem

vandrende

elskende

grædende -

overalt gaar de,

men i deres hænder bærer de smaa ting

fra det underste land -

---

o større end alle lande

herligere

er det underste -

opad vrider jorden sig

i en spids -

og nedad

udad synker det tunge

levende blod

ind i det underste land -

---

smalle forsigtige fødder

og tynde lemmer

og ren er luften

over de aabne opadstigende veje -

i lukkede aarer

brænder længselen hos dem,

der er født oppe under himlen -

 

men o

i skulde gaa til det underste land -!

o i skulde se folket fra det underste land,

hvor blodet flyder frit mellem alle -

mænd -

kvinder -

børn -

hvor glæden og fortvivlelsen og elskoven

tunge og fuldmodne

straaler i alle farver mod jorden -

o jorden er hemmelighedsfuld som en pande

i det underste land -

---

overalt kan i se dem

vandrende

elskende

grædende -

deres ansigter er lukkede,

og paa indersiden af deres sjæle sidder jord

fra det underste land -

 

*** 34. sang.

 

gudebarn, som jeg elsker -!

hvormange skal jeg slaa -?

 

skal jeg altid komme

til dit smil, som siger:

stakkels dræbende gudemenneske -?

 

de kan jo ikke lide

kun bløde -

kun prøve -

kun dø -

 

hvorlænge gudebarn -?

skal mit solhjerte altid strejfe

altid komme

altid være for langt borte

til at kunne høres

af dig o gudebarn, som jeg elsker -?

 

aah

flodgraad

sanggraad -

hulkende hulkende

vished om alle nætter

og alle bølger -

altid leve

mellem døde menneskesmerter uden melodi

uden lidelse

uden hellighed -?

gudebarn, som jeg elsker

hvormange skal jeg slaa -?

 

du har min tone

i glasbløde havstængeltanker om din hals -

smil ikke mer!

mit solhjerte vil gaa ind

i din mund nu

og skænke dig det sidste raab

elskede gudebarn -!

mine kurve er fulde

vi lever evigt bagefter

vi har allerede glemt

solhjerte

menneskedrab

gudebørn -

 

*** Siciliansk.

 

*** 35. sommernat.

 

en hvid ugle

sejlede lydløst

imod en cypres -,

og fire stjerner

gik samtidigt ud af himlen

og lagde sig paa havet -

fra den øverste bjærgtop

skreg et æsel

en raa stinkende tone

om fortvivlet uret -

 

*** 36. sol.

 

i middagssolen

synger en stillids

i et bur paa størrelse med en hat -

 

gennem nedrullede tremmer

siver bleg sang -

tynde stemmer synger

bøjet over sicilianske broderier -

langs hvide og gule traade

drypper ordene -

---

sekstenaarige - syttenaarige -

tremmer mellem dem og middagssolen

og morgensolen og skumringen -

 

og en nat

kaster du vel grebet af angst

din portnøgle ned i en maanefyldt gade,

at du maa se

mandens vinstokke vride sig

i middagssolen -

 

*** 37. salvatore bambara.

 

alle sang -

 

salvatore bambara

sad alene

og saa paa sine hænder -

saa løftede han øjnene

smilende

lyttende -

o de er glade

og det er mine ord, de synger,

og ingen ved det -

mine -,

og ingen ved det -,

o herligt -!

 

*** 38. brødre.

 

de vogtede geder

og jeg bredte mine fødder i solen

paa capo san andreae -

sortøjet, syvaarig og smilende

kom den ældste og tiggede cigaretter -

da han gik,

slog han tre saltomortaler

og lo -

brunkindet, taarestribet

kom den lille

og lagde sukkende fem gule blomster

ved mine fødder

paa capo san andreae -

 

*** 39. santo cacopardi.

 

du venter paa natten -

dit blod koger roligt boblende

i solen -,

listende ler dine tænder

skarpt og hvidt -,

legende glider din gang -

legende sikkert

hænger dit legeme mod muren

hele dagen i skygge -

dybt i kolde pupiller

græder fortvivlet et barn

glemt -,

til døden træt -

din sjæl har du glemt

hvad du skal gøre med

for solens stærke farver -

du venter paa natten

for at leve -

i solen smiler du

som himlen uden skyer -

i mørkets store frihed,

hvor kattene elsker hinanden,

leger du

alvorligt som drenge

uden ro -

 

*** 40. nino

 

han blev fundet under citrontræerne -

han blev tvangsgift nittenaarig -

han mistede sin manddom ved marne -

og han føder elleve tiggere -

 

inderligheden

i flygtende elefanters løb -:

din gang -

tavse, hungerfri

dine øjne sover under faraopanden -

og med elskerhænder serverer du kaffe -

 

i cafe nuovo

sidder mænd og kvinder -

og mændene

slaar

pengene i bordet -,

og kvinderne sidder tavse -

og nino bukker -

 

og en aften vendte sig amerikas millionskøge

mod sin nye millionær

og skreg som en kælling -:

"gaa -!"

og hjælpeløst bed hun

i hummerrøde negle

som en dreng -

 

og ninos øjne

sov tretusenaarig faraosøvn -,

og tjeneren nino bukkede -