Tekster 

 

Indhold - med mindre andet er anført er det komplette tekstudgaver

 

Dansksprogede tekster

Holberg, Andersen, Aarestrup, Blicher, Kierkegaard, Brandes, Jacobsen, Bang, Pontoppidan, Claussen, Wied, Storm P, munch petersen, Steen

 

Udsøgte citater

 

Danske sange og viser

Engelsksprogede tekster

Yeats, Wilde, Chandler, Python, Sterne, le Carré, Tolkien

 

Engelsksprogede sangtekster

Dylan, Beatles, Pink Floyd, Waters, Reed, Bowie, Cave

 

Tysksprogede tekster

Brecht

Eksterne tekstarkiver

 

Historiske dokumenter og materialer

 

Andre ting

 

 

 

 

 

 

Dansksprogede tekster af

 

Ludvig Holberg

H.C. Andersen

Emil Aarestrup

St. St. Blicher

Søren Kierkegaard

Georg Brandes

J.P. Jacobsen

Herman Bang

Henrik Pontoppidan

Sophus Claussen

Gustav Wied

Storm P

gustav munch petersen

Tom Kristensen

(slettet efter krav fra ophavsrettighedshaver)

 

Martin A. Hansen

(slettet efter krav fra ophavsrettighedshaver)

 

Vagn Steen

Henrik Nordbrandt

(slettet efter krav fra ophavsrettighedshaver)

Engelsksprogede tekster af/om

 

Engelsksprogede sangtekster

 

Tysksprogede tekster

 

Eksterne tekstarkiver

 

Kalliope

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Kalliope er er et kvalitetssite med tekstkritiske noter, en høj grad af brugervenlighed og et lækkert design. Målet for Kalliope er at samle hele den ældre danske lyrik. Indtil videre indeholder Kalliope et repræsentativt og stadigt voksende udvalg af den danske digtning. Kalliope indeholder også udenlandsk digtning, men primært i et omfang som kan bruges til belysning af den danske samling.

 

Det Kgl Bibliotek

•  Dansk Nationallitterært Arkiv - DNA

Dansk Nationallitterært Arkiv rummer 45 værker i fuldtekst (ca. 10.000 bogsider) 'dansk' litteratur på dansk, latin og engelsk, bl.a. serien Danske Klassikere udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, H.C. Andersen eventyr på dansk, samt Homers Iliaden og Odyseen i Chr. Wilsters danske oversættelse fra 1936-37.

Se en hurtig indholdsfortegnelse over DNA.

 

•  E-manuskripter

Som et led i Det Kongelige Biblioteks arbejde med at tilgængeliggøre udvalgte dele af dets samlinger på Internettet, udgiver Håndskriftafdelingen komplette digitale facsimileudgaver af manuskripter.

Som noget nyt kan man nu få adgang tilden komplette udgave af  Illustreret Tidende online.

 

 

 

 

 

 

 

Historiske dokumenter og materialer

 

Udsøgte citater

 

Danske sange og viser

 

 

Andre ting